Освітні програми “Доктор філософії” (PhD) 2022

ОНП 2022

Стандарт вищої освіти 181 “Харчові технології” СВО “Доктор філософії”

Навчальний план денна форма навчання 2022

Навчальний план заочна форма навчання 2022

Рецензія 2022 Родіона Рибчинського, к.т.н., директора «Спілка борошномелів України», голови правління ГО «Укрхарчопром», експерт зернового сектору ФАО ООН

Рецензія 2022 Віталія Добровольського, директора ТОВ «Одеський Хлібозавод №4» ТМ «Одеський коровай»

Рецензія 2022 Юрія Шелехова, директора ООО «Промислово-торговельна компанія Шабо»

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):

Богдан ЄГОРОВ, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НААН України, професор кафедри технології зерна і комбікормів ОНТУ, Президент ОНТУ.

Члени робочої групи: 

  • Наталія ТКАЧЕНКО, доктор технічних наук, про-фесор, професор кафедри технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси ОНТУ.
  • Оксана ТКАЧЕНКО, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу ОНТУ.
  • Дмитро ЖИГУНОВ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.
  • Алла МАКАРИНСЬКА, доктор техніч-них наук, доцент, завідувач кафедри технології зерна і комбікормів ОНТУ.
  • Ірина СОЛОНИЦЬКА, кандидат техніч-них наук, доцент, доцент кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.
  • Олександр ВЕРЕЩИНСЬКИЙ, стейкхолдер (доктор технічних наук, радник з науково-технічної політики та розвитку ТОВ «ОЛИС»).
  • Іван БУЦЕНКО, стейкхолдер (технічний директор ТОВ «Укрелеваторпром»)
  • Олена СТРУНОВА, здобувач вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології», СВО «Доктор філософії».

Анкетування

Обговорення ОП

Проєкти ОП

Конференції, тренінги та семінари

Працевлаштування

Залучення роботодавців до освітнього процесу

Освітні компоненти ОНП “Харчові технології” СВО “Доктор філософії” 2022

ОНП 2019