Заочна форма навчання

Шкала виставлення балів для іспиту

Оцінка ECTS

Оцінка ОНАХТ

ВИЗНАЧЕННЯ

А

88-100

ВІДМІННО

В

81-87

ДУЖЕ ДОБРЕ

С

74-80

ДОБРЕ

D

68-73

ЗАДОВІЛЬНО

Е

60-67

ДОСТАТНЬО

40-59

НЕЗАДОВІЛЬНО

praktika_5k
Місця проходження переддипломної практики для студентів 5-го курсу
praktika_4k
Місця проходження переддипломної практики для студентів 4-го курсу