Розклад

446_0_thumb_Image-_-all-_-raspisanie

Скачати розклад занять

Ви можете відкрити повний розклад викладачів кафедри ТЗіК за адресою: https://rozklad.ontu.edu.ua/departments_all.php?page=department&dep=28

Ви можете відкрити розклад окремо по кожному викладачу кафедри ТЗіК за адресою: https://rozklad.ontu.edu.ua/departments_all.php?page=department&dep=28

 

05

Дистанційні заняття кафедри ТЗіК на  03.08. – 09.08.2022

Дата Пара Викладач Шифр потоку
(академічної групи)
Назва
навчальної
дисципліни
Код доступу
01.08 4 Макаринська А.В. ТЗХ-41(б), ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(а), ТЗХ-41(в) Технологія виробництва кормових засобів і добавок Ідентифікатор конференції: 639 976 7777

Код доступу: 55555

                    01.08 4 Соколовська О.Г. ТЗХ-31(а), ТЗХ-31(б), ТЗХ-31(в), ТЗХ-32(а), ТЗХ-32(б) Зернознавство Ідентифікатор конференції: 499 220 2420

Код доступу: 11111

02.08 2 Макаринська А.В. ТЗХ-41(б), ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(а), ТЗХ-41(в) Технологія виробництва кормових засобів і добавок Ідентифікатор конференції: 639 976 7777

Код доступу: 55555

02.08 3 Макаринська А.В. ТЗХ-41(б), ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(а), ТЗХ-41(в) Технологія виробництва кормових засобів і добавок Ідентифікатор конференції: 639 976 7777

Код доступу: 55555

03.08 1 Кац А. К. ТЗХ-33(а), ТЗХ-31(а), ТЗХ-33(б), ТЗХ-33(б), ТЗХ-31(б), ТЗХ-31(в), ТЗХ-32(б), ТЗХ-33(в), ТЗХ-32(а) Технології зберігання і переробки зерна З Ідентифікатор конференції: 956 999 2034 Код доступа: 180620
03.08 3 Єгоров Б. В. ТЗХ-41(б), ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(а), ТЗХ-41(в) Технологія комбікормового виробництва Ідентифікатор конференції: 521 427 8683 Код доступу: feedmix
03.08 3 Борта А. В. ТЗХ-31(а), ТЗХ-31(б), ТЗХ-31(в), ТЗХ-32(а), ТЗХ-32(б) Стандартизація, метрологія та сертифікація Ідентифікатор конференції: 997 902 3275 Код доступа: 6ewp2V
03.08 4 Єгоров Б. В. ТЗХ-41(б), ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(а), ТЗХ-41(в) Технологія комбікормового виробництва Ідентифікатор конференції: 521 427 8683 Код доступу: feedmix
04.08 1 Кац А. К. ТХ-307(а), ТХ-307(б), ТХ-308(а), ТХ-308(б), ТХ-309(а) ТХВ Технологія зберігання і переробки зерна З Ідентифікатор конференції:  956 999 2034 Код доступа: 180620
04.08 2 Дмитренко Л. Д. ТЗХ-41(б) Контроль якості, безпека та екологія в галузі (НАССР і GMP) Ідентифікатор конференції:  772 093 1507 Код доступа: 286777
04.08 2 Лапінська А. П. ТЗХ-41(в), ТЗХ-42(а) Контроль якості, безпека та екологія в галузі (НАССР і GMP) Ідентифікатор конференції: 465 894 9876 Код доступу: 8w6g2V
04.08 2 Ворона Н. В. ЕМ-271(а), ЕМ-271(б) Система технологій Ідентифікатор конференції: 246 972 9277 Код доступа: 262204
04.08 3 Дмитренко Л. Д. ТЗХ-41(б) Проектування підприємств галузі з КП Ідентифікатор конференції:  772 093 1507 Код доступа: 286777
04.08 3 Бордун Т. В. ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(в) Проектування підприємств галузі з КП Ідентифікатор персональної конференції (Zoom) – 841-986-2381 Пароль – 3Ex6CR
04.08 3 Ворона Н. В. ЕМ-271(а), ЕМ-271(б) Система технологій Ідентифікатор конференції: 246 972 9277 Код доступа: 262204
04.08 4 Дмитренко Л. Д. ТЗХ-41(б) Проектування підприємств галузі з КП Ідентифікатор конференції: 772 093 1507 Код доступа: 286777
04.08 4 Бордун Т. В. ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(в) Проектування підприємств галузі з КП Ідентифікатор персональної конференції (Zoom) – 841-986-2381 Пароль – 3Ex6CR
05.08 1 Кац А. К. ТХ-309(а), ТХ-308(б), ТХ-308(а), ТХ-307(б), ТХ-307(а) ТХВ Технологія зберігання і переробки зерна З Ідентифікатор конференції: 956 999 2034 Код доступа: 180620
05.08 1 Турпурова Т. М. ТЗХ-31(а), ТЗХ-31(б), ТЗХ-31(в), ТЗХ-32(а), ТЗХ-32(б) Основи наукових досліджень Ідентифікатор конференції:  705 229 3609 Код доступа: 377147
05.08 2 Ворона Н. В. ТЗХ-33(а), ТЗХ-33(б), ТЗХ-32(а), ТЗХ-33(б), ТЗХ-31(б), ТЗХ-31(в), ТЗХ-32(б), ТЗХ-33(в), ТЗХ-31(а) ТХВ (Технології зберігання і переробки зерна) Ідентифікатор конференції:  246 972 9277 Код доступа: 262204
05.08 3 Ворона Н. В. ЕМ-271(б), ЕМ-271(а) Система технологій Ідентифікатор конференції: 246 972 9277 Код доступа: 262204
08.08 4 Макаринська А.В. ТЗХ-41(б), ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(а), ТЗХ-41(в) Технологія виробництва кормових засобів і добавок Ідентифікатор конференції: 639 976 7777

Код доступу: 55555

08.08 3 Соколовська О.Г. ТЗХ-31(а), ТЗХ-31(б), ТЗХ-31(в), ТЗХ-32(а), ТЗХ-32(б) Зернознавство Ідентифікатор конференції: 499 220 2420

Код доступу: 11111

08.08 4 Соколовська О.Г. ТЗХ-31(а), ТЗХ-31(б), ТЗХ-31(в), ТЗХ-32(а), ТЗХ-32(б) Зернознавство Ідентифікатор конференції: 499 220 2420

Код доступу: 11111

09.08 2 Макаринська А.В. ТЗХ-41(б), ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(а), ТЗХ-41(в) Технологія виробництва кормових засобів і добавок Ідентифікатор конференції: 639 976 7777

Код доступу: 55555

09.08 3 Макаринська А.В. ТЗХ-41(б), ТЗХ-42(а), ТЗХ-41(а), ТЗХ-41(в) Технологія виробництва кормових засобів і добавок Ідентифікатор конференції: 639 976 7777

Код доступу: 55555

 

Відомості для складання розкладу для денної/заочної форми навчання на І семестр 2022-2023 н.р.

№ п/п Назва дисципліни ПІБ лектора Факультет/ спеціальність Курс К-ть груп К-ть потоків Кількість годин ПІБ викладача, що веде практичні/лабораторні заняття Побажання до вибору лабораторних аудиторій Побажання по організації навчального процесу

(2-х, 4-х, 6-ти годинні заняття)

лекції прак-тичні лабора-торні
1 Контроль якості, безпека та екологія в галузі (HACCP і GMP) Доц. Лапінська А.П. 181 4 1 1 26 32 Доц. Лапінська А.П. Б-122

 

Лекції 2-х 1 раз/тижд.

Лаб 4-х 1 раз/тижд.

2 181 заоч 5 1 1 6 10 Лекції 2-х

Лаб 4-х

3 Доц. Дмитренко Л.Д. 181 4 1 1 26 32 Доц. Дмитренко Л.Д. Б-425 Лекції 2-х 1 раз/тижд.

Лаб 4-х 1 раз/тижд.

4 181 заоч 5 1 1 6 10 Лекції 2-х

Лаб 4-х

5 Проектування підприємств галузі з КП Доц. Бордун Т.В. 181 4 1 1 10 20 Доц. Бордун Т.В. Б-201 Лекції 2-х 1 раз/тижд

Лаб 4-х 1 раз/тижд

6 181 заоч 5 1 1 8 14 Лекції 2-х

Лаб 4-х

7 Доц. Дмитренко Л.Д. 181 4 1 1 10 20 Доц. Дмитренко Л.Д. Д-206 Лекції 2-х 1 раз/тижд

Лаб 4-х 1 раз/тижд

8 181 заоч 5 1 1 8 14 Лекції 2-х

Лаб 4-х

9 Технології виробництва кормових засобів та добавок Доц. Макаринська А.В. 181 4 1 1 24 20 Доц. Турпурова Т.М. Б-122

Б-115

З 2-ї пари

1 тиж 4-х

далі 2-х 1 раз/тиж

Лаб 4-х 1 раз/тиж

10 Стандартизація і сертифікація товарів і послуг Доц. Борта А.В. 076 4 1 1 18 26 Доц. Борта А.В. Д-206 Лекції 2-х 1 раз/тижд

Лаб 4-х

11 076 заоч 5 1 1 10 8 Лекції 2-х

Лаб 4-х

12 Стандартизація, метрологія та сертифікація Доц. Борта А.В. 181 3 1 1 14 22 Доц. Борта А.В. Д-206 Лекції 2-х 1 раз/тижд

Лаб 4-х

13 Технологія комбікормового виробництва Проф. Єгоров Б.В. 181 4 1 1 28 32 Доц. Фігурська Л.В. Б-122

Б-115

1-3 тижд 4-х

далі 2-х 1 раз/тиж

Лаб 4-х 1 раз/тижд

14 Доц. Макаринська А.В. 181 заоч 5 1 1 8 12 Доц. Фігурська Л.В. Б-122

Б-115

З 2-ї пари

Лекції 2-х

Лаб 4-х

15 Основи наукових досліджень Доц. Турпурова Т.М. 181 3 1 1 16 20 Доц. Турпурова Т.М. Б-201 З 2-ї пари

Лекції 2-х 1 раз/тижд

Лаб 4-х 1 раз/тиж

16 181 заоч 3 1 1 4 10 Лекції 2-х

Лаб 4-х

17 Зернознавство Доц. Соколовська О.Г. 181 3 1 1 16 20 Доц. Соколовська О.Г. Б-425 З 2-ї пари

Лекції 2-х 1 раз/тижд

Лаб 4-х 1 раз/тиж

18 181 заоч 4 1 1 10 6 Лекції 2-х

Лаб 4-х

19 Технології харчових виробництв (Технології зберігання і переробки зерна) Доц. Ворона Н.В. – 16 год (потік фаткультету ТЗіЗБ)

Доц. Цюндик О.Г. – 8 год

181 3 6 3 24 48 Доц. Турпурова Т.М. – 8 год, доц. Лапінська А.П. – 8 год, доц. Ворона Н.В. – 8 год, доц. Фігурська Л.В. – 12 год, доц. Цюндик О.Г. – 12 год Б-122

Б-115

З 2-ї пари

Лекції 2-х 1 раз/тиж

Лаб 4-х

20 Технології харчових виробництв (Технології зберігання і переробки зерна) Доц. Кац А.К. 181 3 6 3 24 48 Доц. Валевська Л.О. Д-206

Д-8

Лекції 2-х 1 раз/тиж

Лаб 4-х

21 Годівля сільскогосподарських тварин Доц. Турпурова Т.М. 204 2 1 1 18 26 Доц. Турпурова Т.М. Б-122

Б-115

З 2-ї пари

Лекції 2-х 1 раз/тиж

Лаб 4-х 1 раз/тиж

22 204 2 1 1 8 10 Лекції 2-х

Лаб 4-х

23 Науково-дослідна робота Доц. Фігурська Л.В. 181 4 1 1 36 Доц. Фігурська Л.В. Б-122

Б-115

Лаб 4-х

1 раз/тиж

24 Доц. Борта А.В. 181 4 1 1 36 Доц. Борта А.В. Б-202

Б-203

25 Доц. Фігурська Л.В. 181 заоч 5 1 1 10 Доц. Фігурська Л.В. Б-122

Б-115

Лаб 4-х
26 Доц. Борта А.В. 181 заоч 5 1 1 10 Доц. Борта А.В. Б-202

Б-203

27 Новітні технології виробництва комбікормів, кормових добавок і преміксів Проф. Єгоров Б.В. 181А 3 1 1 30 40 Доц. Бордун Т.В. -32 год, доц. Федоряка В.П. – 8 год Б-122

Б-115

Лекції 4-х 1 раз/тиж

Лаб 4-х

28 Основи автоматизованого проектування Доц. Цюндик О.Г. 181 заоч 4 1 1 4 8 Доц. Цюндик О.Г. Б-101 Лекції 2-х

Лаб 4-х

29 Доц. Соколовська О.Г. 181 заоч 4 1 1 4 8 Доц. Соколовська О.Г. Д-206 Лекції 2-х

Лаб 4-х

16 Технологія біопалива Доц. Бордун Т.В. 181 заоч 4 1 1 6 8 Доц. Цюндик О.Г. Б-115 Лекції 2-х

Лаб 4-х

18 Система технологій Доц. Ворона Н.В. 073 2 1 1 22 32 Доц. Фігурська Л.В., доц. Цюндик О.Г. Б-122

Б-115

З 2-ї пари

Лекції 2-х 1 раз/тиж

Лаб 4-х 1 раз/тиж

19 073 заоч 2 1 1 6 6 Доц. Ворона Н.В. Б-122

Б-115

Лекції 2-х

Лаб 4-х

Технології зберігання і сушіння зерна з КР

з них:

181 заоч

 

4 1 1 26 26 Лекції 2-х 1 раз/тиж

Лаб 4-х

доц. Кац А.К. 10 8 доц. Кац А.К. Д-206
доц. Борта А.В. 8 10 доц. Борта А.В. Б-202

Б-203

доц. Страхова Т.В. 8 8 доц. Соколовська О.Г Д-8
Моделювання технологічних процесів харчових виробництв проф. Станкевич Г.М. 181 заоч 2 1 1 4 4 проф. Станкевич Г.М. ВЦ