Методичні матеріали

12

knigi(1)Кафедра виконує навчально-виховну, методичну та науково-дослідну роботу, підготовку науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації. Повністю забезпечено навчальними, робочими програмами та методичними вказівками до виконання лабораторних робіт з дисциплін кафедри.

Методичне забезпечення (проектування КР, КРБ, КРМ) 

 1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Проектування підприємств галузі з КП” та кваліфікаційних робіт у 3-х частинах. Ч. 1 [Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти спец. 181 “Харчові технології”, (“Технології зберігання і переробки зерна”), СВО “Бакалавр” ден. і заоч. форм навчання / Б. В. Єгоров, А. В. Макаринська, Т. В. Бордун та ін. ; за ред. А. В. Макаринської ; відп. за вип. А. В. Макаринська ; Каф. технології зерна і комбікормів. — Одеса : ОНТУ, 2022. — 51 с. — Електрон. текст. дані.
  https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1901967
 2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Проектування підприємств галузі з КП” та кваліфікаційних робіт у 3-х частинах. Ч. 2 [Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти спец. 181 “Харчові технології”, (“Технології зберігання і переробки зерна”), СВО “Бакалавр” ден. і заоч. форм навчання / Б. В. Єгоров, А. В. Макаринська, Т. В. Бордун та ін. ; за ред. А. В. Макаринської ; відп. за вип. А. В. Макаринська ; Каф. технології зерна і комбікормів. — Одеса : ОНТУ, 2022. — 45 с. — Електрон. текст. дані.
  https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1901911
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Проектування підприємств галузі з КП” та кваліфікаційних робіт у 3-х частинах. Ч. 3 [Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти спец. 181 “Харчові технології”, (“Технології зберігання і переробки зерна”), СВО “Бакалавр” ден. і заоч. форм навчання / Б. В. Єгоров, А. В. Макаринська, Т. В. Бордун та ін. ; за ред. А. В. Макаринської ; відп. за вип. А. В. Макаринська ; Каф. технології зерна і комбікормів. — Одеса : ОНТУ, 2022. — 52 с. — Електрон. текст. дані.
  https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1901988
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Технології зберігання та сушіння зерна”: “Сушіння зерна” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 “Харчові технології” галузь знань 18 “Виробництво та технології” ден. та заоч. форм навчання / Г. М. Станкевич, Т. В. Страхова, А. В. Борта, Л. К. Овсянникова ; відп. за вип. Г. М. Станкевич ; Каф. технології зберігання зерна (ТЗЗ). — Одеса : ОНАХТ, 2020. — 47 с. — Електрон. текст. дані.
  elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1601114
 5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту і технологічної частини кваліфікаційної магістерської роботи з дисципліни “Інноваційні технології галузі” [Електронний ресурс] : Розділ: Виділення виробничих дільниць та розподіл об`ємів робіт по виробничих дільницях підприємства. Розрахунок коефіцієнту обороту (Ко) дільниць: для студентів спец. 181 “Харчові технології” за СВО “магістр” ден. і заоч. форм навчання / Т. В. Страхова, А. В. Борта ; відп. за вип. Г. М. Станкевич ; Каф. технології зберігання зерна. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — 20 с. — Електрон. текст. дані.
  elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.164458
 6. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з курсу “Інноваційні технології галузі з КП” [Електронний ресурс] : для студентів СВО “магістр” зі спец. 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” освіт.-проф. програми “Технології зберігання і переробки зерна” ден. і заоч. форм навчання / А. К. Кац, Л. Д. Дмитренко, Г. М. Станкевич ; відп. за вип. Г. М. Станкевич ; Каф. технології зберігання зерна. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — 57 с. — Електрон. текст. дані.
  https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1883930

 

№ п/п Автор (и), назва, місце, рік видання, кількість сторінок Зображення обкладинки
1 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інноваційні технології галузі”: для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. і заоч. форм навчання / за ред. Б.В. Єгорова; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2013. мет_4
2 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Інтелектуальна власність” : для студентів спеціальності 7.05170101, 805170101 ден. та заоч. форм навчання / за ред. Б.В. *Єгорова; відп. за вип. Б.В. *Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2016.
3 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Контроль якості та безпеки продукції галузі”. Ч. 1: з 2-х ч.: для студентів напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання. Зміст. модуль 1. Організація технохімічного контролю на підприємстві. Контроль за сировиною і готовою продукцією / за ред. Б.В. Єгорова, відп. за вип. Б.В. Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2012. – 30 с.  мет_5
4 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Контроль якості та безпеки продукції галузі”. Ч. 2: з 2-х ч.: для студентів напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання. Зміст. модуль 2. Контроль технологічних процесів і ветеринарно-санітарний контроль якості та безпеки сировини і готової продукції / за ред. Б.В. Єгорова, відп. за вип. Б.В. Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2012. –49 с.  –
5 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Технологічний інжиніринг підприємств”: для студентів які навчаються за ступенем вищої освіти “магістр” спец. 181 “Харчові технології” (“Технології зберігання та переробки зерна”) ден. та заоч. форм навчання / за ред. Б.В. *Єгорова; відп. за вип. В.П. *Федоряка; Каф. технології комбікормів. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – 64 с.  –
6 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Наукові основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин” : для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. і заоч. форм навчання / за ред. Б.В. Єгорова; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2013. – 55 с. мет_2
7 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Основи наукових досліджень”: для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип.: Б.В. Єгоров, Г.М.Станкевич; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива, Каф. технології зберігання зерна. – Одеса : ОНАХТ, 2014. – 70 с. мет_1
8 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія комбікормового виробництва”: для студентів проф. напрямку 6.091701 ден. і заоч. форми навчання / за ред. Б.В. Єгорова, відп. за вип. Б.В. Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів. – Одеса : ОНАХТ, 2010. – 60 с. мет_6
9 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія виробництва кормових засобів і добавок”: для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навчання / за ред Б.В. *Єгорова; відп. за вип. Б.В. *Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 55 с. мет_7
10 Методичні вказівки до оформлення пояснювальної записки і графічної
частини кваліфікаційної роботи для студентів, що навчаються за навчальним
планом магістрів спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18
«Виробництво та технології» денної і заочної форм навчання / Укл.
Л.Д.Дмитренко, Г.М. Станкевич. — Одеса: ОНАХТ, 2020. – 51 с.
11 Наскрізна програма практики, Методичні вказівки

Укл. Г.М. Станкевич; А.В. Борта; Т.В. Страхова. –  Одеса: ОНАХТ, 2019. – 29 с.