Анкетування

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін.

Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання»! Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується при:

  • формуванні рейтингу викладачів, кафедр, інститутів/факультетів;
  • підведенні підсумків за конкурсом «Кращий викладач»;
  • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування;
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за Вашою оцінкою;
  • вирішенні питання щодо продовження трудових відносин з науково-педагогічним працівником та визначенні терміну контракту”

 

1.Опитування здобувачів СВО “Доктор філософії” щодо освітньо-наукової програми 181 “Харчові технології”

Результати опитування 2022

Результати опитування 2023

2. Опитування здобувачів щодо якості освітнього процесу

Результати опитування 2022

Результати опитування 2023

3. Опитування випускників

Результати опитування 2022

Результати опитування 2023

4. Опитування роботодавців

Результати опитування 2022

Результати опитування 2023

5. Опитування викладацького складу

Результати опитування 2022

Результати опитування 2023