Тематика наукових досліджень

  1. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., д.т.н., доц. Макаринська А.В., асп. Барановський Є.Д., асп. Чекалін К.О.  – Технології удосконалення БВД та преміксів.

  2. д.б.н., проф. Левицький А.П., к.т.н., доц. Лапінська А.П. – Розробка поліфункціональної кормової добавки для оптимізації мінерального харчування.

  3. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., доц. Бордун Т.В. – Науково-практичні основи виробництва комбікормової продукції для домашніх тварин.

  4. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., доц. Цюндик О.Г. – Науково-практичні основи виробництва комбікормів для овець.

  5. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., доц. Фігурська Л.В. – Технології виробництва комбікормів для аквакультури.

  6. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., доц. Чернега І.С. – Технологічні основи використання екструдування при виробництві комбікормів для сільськогосподарських тварин та птиці.

  7. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., доц. Турпурова Т.М.  – Технологічні основи підвищення якості побічних продуктів виробництва рослинних олій.

  8. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., асп. Струнова О.С.  – Технологічні основи підвищення санітарної якості та продуктивної дії комбікормів.

  9. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., доц. Ворона Н.В.  – Удосконалення технології виробництва комбікормів для качок.

  10. д.т.н., проф. Станкевич Г.М., к.т.н., доц.: Страхова Т.В., Борта А.В., Кац А.К.; Валевська Л.О., Дмитренко Л.Д., Соколовська О.Г., асп. Гапонюк В.М.  – Підвищення ефективності технологічних процесів в елеваторній  промисловості.