Освітні програми “Доктор філософії” (PhD) 2023

ОНП 2023

Стандарт вищої освіти 181 “Харчові технології” СВО “Доктор філософії”

Навчальний план денна форма навчання 2023 

Навчальний план заочна форма навчання 2023

Рецензія 2023 Олександра Рибалки, доктора біологічних наук, член-кореспондента НАН, Завідувача відділу генетичних основ селекції СГІ–НЦНС.

Рецензія 2023 Юрія Піруса, директора з розробок та впровадженню ТОВ «ОЛИС».

Рецензія 2023 Дмитра Дарагана, Голови споживчого товариства «Смак життя».

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):

Богдан ЄГОРОВ, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НААН України, професор кафедри технології зерна і комбікормів ОНТУ, Президент ОНТУ.

Члени робочої групи: 

  • Наталія ТКАЧЕНКО, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси ОНТУ.
  • Оксана ТКАЧЕНКО, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу ОНТУ.
  • Дмитро ЖИГУНОВ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.
  • Алла МАКАРИНСЬКА, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології зерна і комбікормів ОНТУ.
  • Ірина СОЛОНИЦЬКА, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ.
  • Надія ДЗЮБА, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування ОНТУ.
  • Тетяна МАНОЛІ, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу ОНТУ.
  • Віталій ШПАК, стейкхолдер (кандидат технічних наук, заступник генерального директора з виробництва ТОВ «Укрелеваторпром»).
  • Анастасія АККЕРМАН, стейкхолдер (керівник відділу промислової аспірації, головний інженер проєктів ТОВ «Інтелектгруп компані» (IGC)).
  • Оксана КЛИМЕНКО, здобувач вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології», СВО «Доктор філософії».

Анкетування

Обговорення ОП

Проєкти ОП

Конференції, тренінги та семінари

Працевлаштування

Залучення роботодавців до освітнього процесу

Освітні компоненти ОНП “Харчові технології” СВО “Доктор філософії” 2023

ОНП 2019

ОНП 2022