Наукові школи та напрями

НАУКОВІ ШКОЛИ, НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ

НАУКОВІ ШКОЛИ Наукові керівники  

Наукові напрями та завдання

Код наукового дослідження
Наукові основи та енергозберігаючі технології виробництва комбікормової продукції д.т.н., професор
Єгоров Б.В.,д.т.н.
Макаринська А.В.
·  теорія і практика оцінки ефективності технологічних процесів виробництва комбікормової продукції;

·  удосконалення технологічних процесів виробництва комбікормової продукції, розробка нових способів виробництва комбікормів, білково-вітамінних добавок, преміксів;

·  теорія і практика підвищення кормової цінності зерна, удосконалення технологічних процесів теплової обробки зерна при виробництві комбікормів;

·  теорія і практика технологічного процесу екструдування зерна і комбікормів, розробка енергозберігаючих технологій переробки кормової сировини та виробництва комбікормової продукції;

·  теоретичне обґрунтування рецептів комбікормів, БВД, преміксів нового покоління;

·  теорія і практика виробництва спеціальних комбікормів для племінних тварин, для собак та кішок;

·  теорія і практика ресурсозберігаючих технологій виробництва кормових сумішей із відходів підприємств АПК та малоцінної сільськогосподарської сировини;

·  інтерактивне моделювання технологічних процесів виробництва комбікормової продукції;

·  теорія і практика технологічного аудиту виробників комбікормової продукції;

·  прогнозування розвитку технологій виробництва преміксів і комбікормів.

 

Фундаментальна та прикладна
Теорія і технологія процесів первинної обробки харчової сировини і сушіння рослинної сировини та харчових продуктів д.т.н., професор
Станкевич Г.М.,д.т.н., професор
Гапонюк О.І.

 

 

·  дослідження властивостей та показників якості зерна і харчової сировини як об’єктів первинної обробки та зберігання;

·  удосконалення технології післязбиральної обробки зерна, розробка та оптимізація режимів сушіння і конструктивних елементів сушарок;

·  інтенсифікація, енергозбереження та екологія при сушінні і зберіганні зерна і харчової сировини та продуктів.

·  розробка нормативної бази і науково-методичних основ проектування пневмотранспортних і знепилювальних систем та вентиляційного устаткування для галузі хлібопродуктів;

·  аналіз і синтез компактних схем мало-, міні- та мікрогабаритного агрегатного устаткування для доробки і зберігання зерна та автономної переробки насіння і зерна в крупи;

·  розробка теоретичних основ процесів лущення зерна та обрушування насіння;

·  розробка технологічних комплексів, обладнання та знепилювальних систем для післязбиральної обробки зерна та насіння.

Фундаментальна та прикладна

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПОСЕМЕСТРОВИХ КОЛОКВІУМІВ НАУКОВИХ ШКОЛ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕРНА І КОМБІКОРМІВ НА 2023 РІК

«НАУКОВІ ОСНОВИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»

Науковий керівник Назва наукової школи Тема колоквіуму, відповідальний Місце проведення, аудиторія Дата проведення колоквіуму
д.т.н., проф.

Єгоров Б.В.

«Наукові основи та енергозберігаючі технології виробництва комбікормової продукції»  

«Проблеми та шляхи вирішення виробництва комбікормів у післявоєнний час»,
д.т.н., проф.Єгоров Б.В.

 

Кафедра технології зерна і  комбікормів,
Б-227

липень

2023 року

 

«Адекватне жирове харчування і проблеми здоров’я людини»,
д.б.н., проф.
Левицький А.П.

Кафедра технології зерна і  комбікормів,
Б-227

вересень

2023 року

«ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ І СУШІННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Науковий керівник Назва наукової школи Тема колоквіуму, відповідальний Місце проведення, аудиторія Дата проведення колоквіуму
д.т.н., проф.

Гапонюк О.І.,

д.т.н., проф.

Станкевич Г.М.

«Теорія і технологія процесів первинної обробки харчової сировини і сушіння рослинної сировини та харчових продуктів»  

«Перспективи використання електромагнітного поля при обробці та зберіганні зернових мас»,
Ковра Ю.В., хімік першої категорії Лабораторії харчової безпеки Випробувального центру Іноземного підприємства “СЖС Україна”

 

Кафедра технології зерна і  комбікормів,
Б-227

квітень

2023 року

 

«Аеромеханіка вентилювання зернових середовищ в металевих місткостях»,
д.т.н., проф.
Гапонюк О.І.

Кафедра технології зерна і  комбікормів,
Б-227

листопад 

2023 року