Наукова робота аспірантів

Участь аспірантів та здобувачів у конференціях різного рівня (2018-2022)

Щорічно Одеський національний технологічний університет проводить

наукові конференції, в рамках яких беруть активну участь аспіранти кафедри ТЗіК з усними та стендовими доповіддями

84 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНТУ

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕРНА І КОМБІКОРМІВ, ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ, ХЛІБА І КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Наукові керівники – д.т.н., проф. Жигунов Д.О., д.т.н., доц. Макаринська А.В., д.т.н., проф. Єгоров Б.В., д.т.н., проф. Станкевич Г.М., Секретар – ас. Чабан А.Б.

Оn-line засідання в Zoom

24 квітня 2024 р. о 14:30

Усні доповіді:

1. Проблеми мікробіологічного обсіменіння при виробництві комбікормів. асп. Єриганов К.В., науковий керівник – проф. Єгоров Б.В.

Стендові доповіді: 

1. Оцінювання міжкалібрувального інтервалу вимірювального обладнання як компоненту технології зберігання та переробки зерна асп. Жуков Б.С., доц. Макаринська А.В.

2. Аналіз амінокислотного складу Чорної левини доц. Макаринська А.В., доц. Ворона Н.В., асп. Козак О.А

Програма конференції в електронному вигляді 2024

24-04-24-6 24-04-24-7 24-04-24-8

ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ
5 жовтня – 7 жовтня 2023 р.

БЕЗПЕКА ЗЕРНА ТА ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ
Секційне засідання
5 жовтня 2023 р. о 13.00 online на платформі ZOOM
Голова – д-р техн. наук, доцент кафедри ТЗіК Макаринська А.В.
Секретар – канд. техн. наук, доцент кафедри ТЗіК Турпурова Т.М.
Секційні доповіді

1. ВИКОРИСТАННЯ РЕТРОСПЕКТИВНИХ ДАНИХ ДЛЯ КОНТРОЛЮ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ ЗЕРНА
Жуков Б.С., аспірант кафедри ТЗіК Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

Програма конференції в електронному вигляді 2023

06-10-23-3 06-10-23-5 06-10-23-8

83 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНТУ

СЕКЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЕРНОВИХ, ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБІВ, КОМБІКОРМІВ ТА БІОПАЛИВА

Наукові керівники – д.т.н., доц. Макаринська А.В., д.т.н., проф. Єгоров Б.В., д.т.н., проф. Станкевич, д.т.н., проф. Жигунов Д.О.
Секретар – асп. Струнова О.С.

Оn-line засідання в Zoom

26 квітня 2023 р. о 14:30

Усні доповіді:

1. Мікробіологічне забруднення комбікормів може впливати на ефективність годівлі та продуктивність тварин
аспірант Єриганов Кирило Валерійович, науковий керівник проф. Єгоров Б.В.

Стендові доповіді: 

  1. Роль оцінки пребіотичності у розрахунку рецептів комбікормів.
    проф. Єгоров Б.В., асп. Струнова О.С.
  2. Основні функції програм для розрахунку рецептів комбікормової продукції.
    доц. Макаринська А.В., асп. Чекалін К.О.

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Голова – канд. техн. наук, доц. Алексашин О.В.

Секретар – зав. лаб. Ромашкевич С.О.

Оn-line засідання в Zoom

26 квітня 2023 р. о 14:30

Ідентифікатор конференції: 738 966 6927 Код доступу: 5555 1.

Усні доповіді:

  1. Доцільна послідовність розробки такелажно-монтажної установки.
    доц. Солдатенко Л.С., доц. Шипко І.М., асп. Шипко А.І.

Програма конференції в електронному вигляді 2023

27-04-23-3  27-04-23-227-04-23-1

 

82 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНТУ

СЕКЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЕРНОВИХ, ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБІВ, КОМБІКОРМІВ ТА БІОПАЛИВА

Голови – проф. Єгоров Б.В., проф. Іоргачова К.Г., проф. Жигунов Д.О., д.т.н. Макаринська А.В.

Секретар – доцент Бордун Т.В.

Оn-line засідання в Zoom

28 квітня 2022 р. о 14:30 

Усні доповіді:

1. Особливості законодавчого регулювання експорту комбікормової продукції з України до країн ЄС.
асп. Струнова О.С., наук. керівник проф. Єгоров Б.В

Програма конференції в електронному вигляді 2022

Міжнародна науково-практична конференція
«Технології харчових продуктів і комбікормів»

ОНАХТ

26 вересня 2019 р.

Усні доповіді:

1. Особливості сучасних технологій переробки насіння олійних культур.
асп. Шарабаєва К.М., наук. керівник проф. Єгоров Б.В.

71499597_390807081593895_8459968675464609792_n  71826617_1303660336460723_4207264016571039744_n