Історія кафедри

На виконання перспективного плану розвитку академії, підвищення ефективності роботи, у 2021 році 15 листопада рішенням Вченої ради ОНАХТ (Наказ № 206-01 від 01.09.2021 р.) було прийнято рішення про об’єднання кафедр “Технології комбікормів і біопалива” і “Технології зберігання зерна” та створення на їх базі кафедри “Технології зерна і комбікормів”.

Об’єднання потужного наукового потенціалу та багаторічного практичного досвіду провідних науковців і викладачів кафедри дав новий поштовх у науково-навчальній та методичній роботі.

Кафедра забезпечує видання навчальної та наукової літератури, так у 2021 році вийшов у світ підручник для студентів “Сушіння зерна” авторів Станкевич Г.М., Страхова Т.В. і Борта А.В., що покращить підготовку кадрів у дуже важливій сфері зберігання зерна для України і світу.

Протягом 2021-2022 років кафедра приймає участь у науково-технологічному кластері “Причорноморський”, де працює над проєктами відновлення і розвитку конкретних галузей економіки Причорноморського регіону, в першу чергу з питань розвитку енергетики, виробництва інноваційної продукції та кадрового забезпечення. Найближчим часом чекаємо презентацію проєктів інтеграції даних космічного аналізу і моніторингу в містобудівні, сільськогосподарські та екологічні програми функціонування й розвитку регіонів. Ця ініціатива повноцінно опрацьовується в міських радах і обласних адміністраціях, які на сьогодні вже стали повноцінними й активними учасниками роботи науково-техічного кластеру «Причорноморський».

Активізація міжнародної роботи на кафедрі Технології зерна і комбікормів тісно пов’язана з участю викладачів кафедри у програмах академічної мобільності. К.т.н., доцентом кафедри Технології зерна і комбікормів Фігурською Л.В. у травні 2022 року було прочитано лекції для студентів Естонського Університету природничих наук у м. Тарту (Естонія). Візит відбувся у рамках проекту міжнародної академічної мобільності Еразмус, отримано запрошення від кафедри харчування тварин, дослідницької лабораторії харчування та обміну речовин та кафедри аквакультури. Під час візиту обговорено можливості і тематики співпраці, запрошено науковців до друку у наукових виданнях нашого університету.

Тісна співпраця з флагманами зернопереробної і комбікормової галузей забезпечує постійний виробничий досвід викладачів під час стажувань, спільних проєктів, студентів – точками виробничої практики та робочими місцями. Так, співпраця з ТОВ “Дельта Вілмар Україна”, групи транснаціональної агропромислової корпорації Wilmar International, ТОВ «Інбел», ТОВ «Укрелеваторпром», Нібулон, агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Акерманзернопродукт» з питань підготовки і працевлаштування кадрів вийшла на новий рівень, обговорюються сучасні вимоги до випускників, серед яких практична підготовка, медіаскладова та комунікаційні навички, знання англійської мови, адже підприємства цих корпорації розташовані у 20 країнах світу!

Навіть у скрутні часи пандемії COVID 19 та воєнного часу кафедра не припиняє свою роботу та намагається створити комфортні умови для надання якісної освіти на високому рівні, про що свідчать наукові успіхи студентів, здобуті у наукових Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

У даний час на кафедрі “Технології зерна і комбікормів” викладацьку, наукову, виховну та інженерну роботу  проводять ректор академії, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, академік НААН України Б.В. Єгоров; д.б.н., проф., член-кореспондент НААН України А.П. Левицький; д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Г.М. Станкевич; завідувачка кафедри, д.т.н., доцент А.В.Макаринська; заслужений працівник сільського господарства України, д.с.-г.н., доцент В.П. Федоряка; к.т.н., доценти: Т.В. Страхова, Л.Д. Дмитренко, А.П. Лапінська, А.В. Борта, А.К. Кац, Т.В. Бордун, Т.М. Турпурова, Н.В. Ворона, Л.О. Валевська, Л.В. Фігурська, І.С. Чернега, О.Г. Цюндик, О.Г. Соколовська; зав. лабораторією: В.Ю. Луніна, С.І. Щербатюк, Л.О. Луніна; інж. К.М. Ковалюк-Кулакова, К.В. Жураківська; аспіранти В.В. Булюк, А.І. Шипко, О.С. Струнова.

1кафедра 2021

Колектив кафедри технології зерна і комбікормів 2021 р. (зліва на право) 1-й ряд: Т.М. Турпурова, С.І. Щербатюк, А.П. Борта, Т.В. Страхова,  А.П. Левицький, Б.В. Єгоров, А.В. Макаринська, Г.М. Станкевич, Н.В. Ворона, Л.О. Валевська, К.М. Ковалюк.  2-й ряд: В.Ю. Луніна, О.Г. Цюндик, Л.В. Фігурська, Т.В. Бордун,  О.Г. Соколовська, А.К. Кац , Л.К. Овсяннікова, О.С. Струнова, Л.Д. Дмитренко, А.П. Лапінська.

19 квітня 2022 року Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) була переім’янована у Одеський національний технологічний університет (ОНТУ), структурним підрозділом якого є кафедра технології зерна і комбікормів.

      “Народ, не знающий своего прошлогоне имеет будущего” (М.В. Ломоносов) ,

тому подальший виклад історії представимо двома напрямами підготовки інженерних кадрів для зернової та комбікормової промисловості, який здійснювали на кафедрах Технології зберігання зерна та Технології комбікормів і біопалива.

Колектив кафедри “Технології зерна і комбікормів”  пишається пройденим шляхом і своїми випускниками та продовжує плідно працювати задля  побудови і розвитку нової зернової та комбікормової промисловостей України.

Історія кафедри “Технології зберігання зерна”  http://gst.onaft.edu.ua/static

Від вирощування і збирання до виробництва насіння і різних продуктів харчування зерно проходить довгий шлях. І початок цього шляху − елеватор − високомеханізоване та автоматизоване підприємство, що забезпечує обробку, зберігання зерна та постійний контроль за його якістю.

З чого починалася кафедра, що готує кадри для хлібоприймальних підприємств і елеваторів?

Деякі хронологічні дати

Нинішня кафедра «Технології зберігання зерна» з часу її заснування пройшла довгий шлях перетворень, розділень і об’єднань, простежити які можна за наведеними нижче хронологічними датами.

1938 р. − створення кафедри «Зернонавства, зерносушіння і елеваторно-складського господарства»;

1944 р. − відновлення після евакуації кафедри «Елеваторно-складського господарства»;

1948 р. − виділення з кафедри «Елеваторно-складського господарства» кафедри «Підйомно-транспортні машини» (згодом кафедра «Автоматизації виробничих процесів»);

1969 р. − перетворення в кафедру «Підйомно-транспортні машини і елеватори»;

1974 р. − зміна назви кафедри в «Технологія елеваторної промисловості».

2004 р. − об’єднання кафедр «Технології елеваторної промисловості» і «Технології зберігання харчових продуктів і зернознавство» з утворенням кафедри «Технології зберігання зерна» (ТЗЗ).

Історично співпало так, що кафедра «Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства» починала свій шлях також з 1938 р. Основні дати її становлення наступні:

1938 р. − створення кафедри «Спеціальної хімії зерна і продуктів його переробки»;

1949 р. – перетворення в кафедру «Біохімії зерна і зернознавства»;

1968 р. – перетворення в кафедру «Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства».

Історичні віхи

У далекому 1938 році, 3 листопада, по Одеському інституту технології зерна і борошна ім. І. В. Сталіна був виданий наказ № 203/а за підписом директора інституту С.М. Золотарьова і завідувача навчальної частини С.І. Бермана, який зобов’язував організувати з 1 листопада 1938 р. кафедру зернознавства, зерносушіння і елеваторно-складського господарства.

Фрагмент наказу про створення кафедри зерноведення, зерносушіння та елеваторно-складського господарства

Дисципліни елеваторно-складське господарство, зерносушіння, зберігання зерна, проектування, монтаж і ремонт елеваторів, курсове та дипломне проектування елеваторів, агротехніка з основами селекції і насінництва, зернознавства і боротьба з шкідниками комор читалися тепер на новій кафедрі.

Рекайкін П.М.(1938-1941)

Виконуючим обов’язки завідувача був призначений доцент Петро Миколайович Рекайкін. До складу кафедри увійшли викладач Л.С. Бєлорусець та аспіранти П.М. Платонов і Г.А. Рашкован.

Кафедра зіграла важливу роль в підготовці висококваліфікованих фахівців для борошномельно-круп’яної промисловості та елеваторного господарства, що відбилося і в назві інституту − вже з 1939 р. він став називатися «Одеський інститут інженерів борошномельної промисловості і елеваторного господарства». У тому ж році проводилися великі роботи зі створення лабораторій елеваторно-складського господарства, круп’яного виробництва і вентиляційних установок, був організований кабінет з курсового та дипломного проектування.

У довоєнні роки на кафедрі працювали доценти П.Н. Рекайкін, П.М. Платонов, Г.Д. Домбровський, Н.Ф. Уголік; асистенти Г.А. Рашкован, Л.С. Бєлорусець, Е.А. Ісаева, І.А. Бодик та інші. Випуск фахівців по кафедрі в 1938 р. склав 49 осіб, а в 1941 р. вже 105 осіб. Наукові напрямки цього періоду: розробка прогресивних методів зберігання зерна, сушіння зерна, круп’яне виробництво, механіка сипких матеріалів.

Воєнні роки (1941−1944 рр.) − важкий шлях інституту і кафедри: Новочеркаськ − Саратов − Ташкент. В евакуації випуск фахівців різко скоротився і становив від 15 до 52 осіб. У 1942−1943 рр. кафедрою завідував доцент Григорій Мойсейович Лев’ятін, курс «Елеваторно-складське господарство» читав професор Л.М. Брант.

У 1944 р., після повернення в Одесу, кафедра елеваторно-складського господарства відновлювалася під керівництвом доцента Петра Микитовича Платонова. Колектив кафедри забезпечував підготовку інженерів за наступними напрямками: елеватори та склади; зберігання зерна; основи проектування елеваторів і зерносушарок. Проводилась велика методична та науково-дослідна робота.

Платонов П.М.(1944-1948)

З метою підвищення наукового рівня викладання в 1946 р. при кафедрі елеваторно-складського господарства під керівництвом доцента П.М. Платонова почав працювати науковий семінар викладачів спеціальних дисциплін.

Відповідно до рішення методичної ради Головного управління вузами харчової промисловості на кафедрі елеваторно-складського господарства був значно збільшений обсяг курсового і дипломного проектування.

Після виділення в 1948 р. самостійної кафедри підйомно-транспортних машин, завідувачем якої став П.М. Платонов, кафедра елеваторно-складського господарства стала рости за рахунок нових курсів, навчальної лабораторії «Зберігання зерна» і науково-дослідної лабораторії зі зберігання кукурудзи. З 1949 по 1953 рр. кафедру очолював найкращий фахівець в області проектування хлібоприймальних підприємств та елеваторів доцент Борис Григорович Ляторовський. На кафедрі у той час працювали К.І. Куценко, В.Б. Фасман, Ф.М. Небесова, В.Ф. Богословська, Н.М. Шашкіна.

У наступні роки кафедру очолювали доценти Павло Геннадійович Демидов, (1953−1954 рр.), Григорій Данилович Домбровський (1954−1960 рр.), Костянтин Іванович Куценко (1961−1973 рр.), професор Володимир Іванович Жидко (1974−1986 рр.), доцент Мелентій Мелентієвич Зацерклянний (1986−1992 рр.), в.о. завідувача кафедри доцент Борис Миколайович Петруня (1992−1994 рр.). З 1994 р. і дотепер кафедрою завідує професор Георгій Миколайович Станкевич.

У 1969-1970 навчальному році на кафедру «Елеватори та склади» повернулася дисципліна «Підйомно-транспортні машини» і кафедра стала називатися «Підйомно-транспортні машини і елеватори». На кафедрі в ті роки працювали В.Г. Лебединський (декан факультету технології зерна), П.М. Рекайкін, В.Б. Фасман, Б.Г. Ляторовський, В.Є. Комов, В.І. Атаназевич, Ф.М. Небесова, Н.В. Цисар, С.І. Кириченко, В.А. Канаєв, В.М. Коншин, М.М. Зацерклянний, М.Г. Чунжук, О.О. Мовчан, завідувач лабораторії Г.С. Вартанян.

Ляторовський Б.Г.

(1949–1953)

Демидов П.Г.

(1953–1954)

Домбровський Г.Д.

(1954–1960)

Куценко К.І.

(1960–1974)

Жидко В.І.

(1974–1986)

Зацерклянний М.М.

(1986–1992)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры ПТМ и Э 1972 г. (слева направо): 1-й ряд (сидят): Зацерклянный М.М., Скаморина Т.Л., Шашкина Н.М., Гаврилович Л.В., Небесова Ф.М., Максименко Е., Коншин В.Н.
2-й ряд (стоят): Атаназевич В.И., Комов В.Е., Ляторовский Б.Г., Фасман В.Б., Лебединский В.Г., Богословская В.Ф., Рекайкин П.Н., Куценко К.И., Чунжук Н.П., Ковтун А.П., Мовчан А.А., Трофимов С.Л., Минаев Е.П., Кириченко С.И., Вартанян Г.С.
 Трохи пізніше на кафедру прийшли Т.В.  Страхова, Т.О. Козаченко і Н.І. Хлизова. Згодом Т.В. Страхова стала заступником декана факультету технології зерна ОТІПП ім. М.В. Ломоносова, як тоді називався вуз, Т.О. Козаченко − заступником директора, а Н.І. Хлизова − відповідальним циклу технологічних дисциплін найстарішого в Україні Одеського механіко-технологічного технікуму, який нині входить до складу нашої академії.

У період завідування кафедрою професором В.І. Жидко (1974-1986 рр.) кафедра стала називатися «Технологія елеваторної промисловості» (ТЕП). В аудиторії Д-8 була створена унікальна навчально-дослідна лабораторія «Зерносушіння», яка донині не має аналогів в Україні та СНД. Автором проекту був Л.М. Шмагін, а безпосередніми виконавцями − Шмагін Л.М., Кутаров В.В., зав. лабораторії Г.С. Вартанян  і навчальний майстер В.Г. Бондаренко.

Основний науковий напрямок професора В.І. Жидко був пов’язаний з удосконаленням сушіння зерна − однієї з основних технологічних операцій хлібозаготівельних підприємств. Роботи В.І. Жидко були одними з перших в галузі автоматизації зерносушильної техніки. Під його керівництвом підготовлено і успішно захищено 7 кандидатських дисертацій. Посильний внесок зробив В.І. Жидко і в підготовку молодих фахівців для Куби, де він читав студентам лекції з листопада 1973 р. по червень 1974 р. Деякі моменти з життя кафедри ТЕП і інституту відображені в книзі доцента В.Г. Ганьжина «Жизнь в движении» (Одеса, «Друк», 2001 р.), який працював у той час на кафедрі.

                    
 Выполнение лабораторной работы по дисциплине “Элеваторы и склады”        Научно-исследовательский стенд по сушке зерна
               
К.т.н. Коншин В.Н. объясняет студентам задание                                             Доцент Шмагин Л.М. читает лекцию по дисциплине
по научно-исследовательской работе                                                                     “Зерносушение”
Петруня Б.Н.(1992–1994)

В период заведования кафедрой доц. Зацерклянным М.М. от кафедры отделили дисциплины «Подъёмно-транспортные машины» и «Пневмотранспорт» и создали на кафедре единственный на то время в институте дисплейный класс. В это время кафедра пополнилась доцентами Будюк Л.Ф., Каминским В.Д., Сорочаном Д.В., Шмагиным Л.М., Петруней Б.Н. В течение двух лет Петруня Борис Николаевич исполнял обязанности заведующего кафедрой.

В разные годы на кафедре работали профессор Наремский Н.К., доценты Яковенко В.А., Ковтун А.П., Ратушняк Л.А., Федоров Ф.А., Ганьжин В.Г., Кутаров В.В., преподаватели и ассистенты Зелинский Г.С., Трофимов С.Л., Сазонов А.Н. и другие.

В 1994 году на должность заведующего кафедрой был избран доц. Г.Н. Станкевич. На кафедре активизировалась научная работа. Была восстановлена аспирантура, появились хоздоговорные работы. По заказу ГАК «Хлеб Украины» специалистами кафедры разработана и введена в действие в 1997 году отраслевая «Инструкция по сушке продовольственного, кормового зерна, семян масличных культур и эксплуатации зерносушилок».

 С июля 2004 года начался новый этап в ее развитии — кафедра технологии элеваторной промышленности была преобразована в кафедру технологии хранения зерна (ТХЗ). С бывшей кафедры технологии хранения пищевых продуктов и зерноведения новообразованной кафедре ТХЗ были переданы практически все дисциплины, читающиеся студентам специальности «Технология хранения и переработки зерна», в том числе такие дисциплины как «Хранение зерна», «Зерноведение», «Организация технохимического и технологического контроля на предприятиях отрасли» и ряд других.

Кафедра технологии хранения пищевых продуктов и зерноведения (ТХПП и З) — ровесник кафедры технологии элеваторной промышленности. Ее история тоже берет свое начало с 1938 года, когда была образована кафедра специальной химии зерна и продуктов его переработки. Первым ее заведующим был известный ученый-педагог профессор Н.И. Озолин. Его яркие лекции слушали не только студенты, но и многие преподаватели, и сотрудники института. В 1941 году был издан первый в СССР учебник по «Методам химического анализа зерна и продуктов его переработки».

В  годы войны кафедра продолжала свою деятельность в г. Ташкенте. После возвращения института из эвакуации началось восстановление кафедры. Эту работу проводили заведующий кафедрой доцент И.И. Ленарский (1945-1949 гг.) и доцент П.В. Попов.

Наиболее продуктивные исследования первых послевоенных лет связаны с именем д.б.н., профессора Н.В. Роменского, возглавлявшего кафедру биохимии зерна и зерноведения с 1949 по 1968 годы. Его научная деятельность в этот период связана с изучением биохимических и физиологических свойств анатомических частей зерна с целью его максимального использования. Под его руководством и при непосредственном участии был определен химический состав различных анатомических частей зерна пшеницы.

Озолин Н.И.(1938-1940)
Ленарский И.И.(1945-1949)
Роменский Н.В.(1949-1968)
Яковенко В.А.(1968-1981)
Данильчук П.В.(1983-1994)
Яковенко А.И.(1981-1983; 1994-2004)

 

Коллектив кафедры ТХПП и З 1982 г. (слева направо)1-й ряд (сидят): Литвиненко А.Е., Грабовая Т.В., Урвачева Л.И., Яковенко А.И., Манераки В.В.2-й ряд (стоят): Морозов В.Г., Георги Н.Г., Евдокимова Г.И., Дутко В.П., Овсянникова Л.К.,Петренко С.П., Маматов Н.А.

Історія кафедри “Технології комбікормів і біопалива” http://feedbiofuel.onaft.edu.ua/istoriya

Історія з напряму підготовки інженерних кадрів для галузі зберігання зерна.

Кафедра Технології зберігання зерна з часу її заснування пройшла довгий шлях перетворень, розділень і об’єднань, простежити які можна за наведеними нижче хронологічними датами: 1938 р. − створення кафедри Зернонавства, зерносушіння і елеваторно-складського господарства; 1944 р. − відновлення після евакуації кафедри Елеваторно-складського господарства; 1948 р. − виділення з кафедри Елеваторно-складського господарства кафедри Підйомно-транспортні машини (згодом кафедра Автоматизації виробничих процесів); 1969 р. − перетворення в кафедру Підйомно-транспортні машини і елеватори; 1974 р. − зміна назви кафедри в Технологія елеваторної промисловості. 2004 р. − об’єднання кафедр Технології елеваторної промисловості і Технології зберігання харчових продуктів і зернознавство з утворенням кафедри Технології зберігання зерна. Історично співпало так, що кафедра Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства починала свій шлях також з 1938 р. Основні дати її становлення: 1938 р. − створення кафедри Спеціальної хімії зерна і продуктів його переробки; 1949 р. – перетворення в кафедру Біохімії зерна і зернознавства; 1968 р. – перетворення в кафедру Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства.

Кафедра Зернознавства, зерносушіння та елеваторно-складського господарства була створена 1 листопада 1938 р. Виконувачем обов’язків завідувача був призначений доцент Петро Миколайович Рекайкін. До складу кафедри увійшли викладач Л. С. Бєлорусець та аспіранти П. М. Платонов і Г. А. Рашкован. Почалися великі роботи зі створення лабораторій елеваторно-складського господарства, круп’яного виробництва і вентиляційних установок, був організований кабінет з курсового та дипломного проектування.

У довоєнні роки на кафедрі працювали доценти П. М. Рекайкін, П. М. Платонов, Г. Д. Домбровський, М. Х. Уголік; асистенти Г. А. Рашкован, Л. С. Бєлорусець, Е. А. Ісаєва, І. А. Бодик та інші.

У 1938 р. кафедра випустила 49 фахівців, у 1941 р. – 105 осіб. Наукові напрями цього періоду: розробка прогресивних методів зберігання зерна, сушіння зерна, круп’яне виробництво, механіка сипких матеріалів. Воєнні роки (1941−1944 рр.) − важкий шлях інституту і кафедри: Новочеркаськ−Саратов−Ташкент.В евакуації випуск фахівців різко скоротився і становив від 15 до 52 осіб.

У 1942−1943 рр. кафедрою завідував к.т.н., доцент Григорій Мойсейович Лев’ятін, курс «Елеваторно-складське господарство» читав професор Л. М. Брант. У 1944 р. після повернення до Одеси, кафедра Елеваторно-складського господарства відновлювалася під керівництвом доцента П. М. Платонова. Колектив кафедри забезпечував підготовку інженерів за наступними напрямами: елеватори та склади; зберігання зерна; основи проектування елеваторів і зерносушарок. Проводилась велика методична та науково-дослідна робота.

П. М. Рекайкін Г. М. Станкевич Г. Д. Домбровський

З метою підвищення наукового рівня викладання в 1946 р. при кафедрі Елеваторно-складського господарства під керівництвом доцента П. М. Платонова почав працювати науковий семінар викладачів спеціальних дисциплін. Після виділення в 1948 р. самостійної кафедри Підйомно-транспортних машин, завідувачем якої став П. М. Платонов, кафедра Елеваторно-складського господарства стала рости за рахунок нових курсів, навчальної лабораторії «Зберігання зерна» і науково-дослідної лабораторії зі зберігання кукурудзи.

З 1949-го по 1953 р. кафедру очолював найкращий фахівець в галузі проектування хлібоприймальних підприємств та елеваторів к.т.н., доцент Борис Григорович Ляторовський. На кафедрі в той час працювали К. І. Куценко, В. Б. Фасман, Ф. М. Небесова, В. Ф. Богословська, Н. М. Шашкіна. У наступні роки кафедру очолювали доценти Павло Геннадійович Демидов, (1953−1954 рр.), Григорій Данилович Домбровський (1954−1960 рр.), Костянтин Іванович Куценко (1961−1973 рр.), професор Володимир Іванович Жидко (1974−1986 рр.), доцент Мелентій Мелентієвич Зацерклянний (1986−1992 рр.), в. о. завідувача кафедри доцент Борис Миколайович Петруня (1992−1994 рр.).

У 1969-1970 навчальному році на кафедру Елеватори та склади повернулася дисципліна «Підйомно-транспортні машини» і кафедра стала називатися Підйомно-транспортні машини і елеватори. На кафедрі в ті роки працювали В. Г. Лебединський, П. М. Рекайкін, В. Б. Фасман, Б. Г. Ляторовський, В. Є. Комов, В. І. Атаназевич, Ф. М. Небесова, Н. В. Цисар, С. І. Кириченко, В. А. Канаєв, В. М. Коншин, М. М. Зацерклянний, М. Г. Чунжук, О. О. Мовчан, завідувач лабораторії Г. С. Вартанян. Трохи пізніше на кафедру прийшли Т. В. Страхова, Т. О. Козаченко та Н. І. Хлизова. М. М. Зацерклянний Б. М. Петруня, В. І. Жидко.

Фото

Колектив кафедри ТЕП, 1974 р. Перший ряд (зліва направо): В. Є. Комов, В. І. Атаназевич, В. Г. Лебединський, В. Б. Фасман, С. І. Кириченко, Г. С. Вартанян, В. М. Коншин; другий ряд: Т. Л. Скаморина, Ф. М. Небесова, Л. В. Гаврилович, Н. М. Шашкина, В. Ф. Богословська, О. Максименко, М. М. Зацерклянний; третій ряд: Е. П. Минаєв, Б. Г. Ляторовський, П. М. Рекайкін, М. П. Чунжук, О. П. Ковтун, К. І. Куценко, С. Л. Трофімов, О. О. Мовчан Б. Г. Ляторовський К. І. Куценко

У період завідування кафедрою професором В. І. Жидком вона стала називатися Технологія елеваторної промисловості.

В аудиторії Д-8 була створена унікальна навчально-дослідна лабораторія «Зерносушіння», яка донині не має аналогів в Україні та СНД. Автором проекту був Л. М. Шмагін, а безпосередніми виконавцями – Л. М. Шмагін, В. В. Кутаров, зав. лабораторії Г. С. Вартанян і навчальний майстер В. Г. Бондаренко.

Основний науковий напрям професора В. І. Жидка був пов’язаний з удосконаленням сушіння зерна. Роботи В. І. Жидка були одними з перших в галузі автоматизації зерносушильної техніки. Під його керівництвом підготовлено та успішно захищено 7 кандидатських дисертацій. Посильний внесок зробив В.І. Жидко і в підготовку молодих фахівців для Куби, де він читав студентам лекції з листопада 1973 р. по червень 1974 р.

У період завідування кафедрою доцентом М. М. Зацерклянним на кафедрі був створений єдиний на той час в інституті дисплейний клас. Кафедра поповнилася доцентами Л. Ф. Будюк, В. Д. Камінським, Д. В. Сорочаном, Л. М. Шмагіним, Б. М. Петрунею.

У 1994 р. на посаду завідувача кафедрою був обраний к.т.н., доцент Георгій Миколайович Станкевич. На кафедрі активізувалася наукова робота. Була відновлена аспірантура, з’явилися госпдоговірні роботи, зокрема, була створена та впроваджена у виробництво малогабаритна зерносушарка продуктивністю до 2,0 т/год. Згодом на кафедрі були захищені одна докторська та низка кандидатських дисертацій. На замовлення ДАК «Хліб України» фахівцями кафедри розроблена і введена в дію в 1997 р. галузева «Інструкція по сушінню продовольчого, кормового зерна, насіння олійних культур та експлуатації зерносушарок».

Значні структурні зміни кафедри відбулися у 2004 р., коли були об’єднані кафедри Технології елеваторної промисловості і Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства з утворенням кафедри Технології зберігання зерна.

Кафедра Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства була створена у 1938 р. на базі кафедри Спеціальної хімії зерна і продуктів його переробки. Першим її завідувачем був відомий вчений і педагог професор Микола Іванович Озолін. Його яскраві лекції слухали не тільки студенти, а й багато викладачів і співробітники інституту. Вже після смерті М. І. Озоліна (1940 р.) співробітниками кафедри (доц. Б. С. Дмитрієв та ін.) в 1941 р. був виданий перший в СРСР підручник «Методи хімічного аналізу зерна і продуктів його переробки», підготовлений М. І. Озоліним.

Перед війною кафедрою став завідувати доцент І. І. Ленарський. У роки війни кафедра продовжувала свою діяльність у м. Ташкенті. Після повернення інституту з евакуації почалося відновлення кафедри. Ця робота проводилася під керівництвом в.о. завідувача кафедри доцента Григорія Даниловича Домбровського, який завідував кафедрою з 1944-го по 1953 р., та доцента П. В. Попова.

Найбільш продуктивні дослідження перших післявоєнних років пов’язані з ім’ям д. б. н., професора Миколи Васильовича Роменського, який очолював кафедру Біохімії зерна і зернознавства з 1949-го по 1968 р. Його наукова діяльність в цей період була спрямована на вивченням біохімічних і фізіологічних властивостей анатомічних частин зерна з метою його максимального використання.Під його керівництвом і за безпосередньої участі було визначено хімічний склад різних анатомічних частин зерна пшениці, який згодом увійшов у світові енциклопедії.

З 1968-го по 1981 р. кафедрою Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства керував д.т.н., професор Валентин Арсентійович Яковенко, учень М. В. Роменського, а з 1981-го по 1983 р. – к.т.н., доцент Анатолій Іванович Яковенко. Під їх керівництвом проводилися дослідження теоретичних основ технології зберігання зернових культур (режимів сушіння і активного вентилювання). Вивчалися також біохімічні властивості зерна пшениці, пошкодженого клопом-черепашкою, розроблялися методи і прилади діагностики якості зерна, при цьому особливо широко вивчали зерно кукурудзи.

З 1983-го по 1994 р. кафедрою завідував доктор сільськогосподарських наук – професор Петро Васильович Данильчук. Основним науковим напрямом кафедри стала розробка і вдосконалення методів і прийомів зберігання насіннєвого зерна в системі хлібопродуктів.

У цей час кафедри працювали доценти Г. Й. Євдокімова, В. П. Дутко, М. О. Маматов, А. І. Яковенко, Л. В. Сердюк, ст. викладач В. В. Манеракі, асистент В. Г. Морозов, аспірант Л. К. Овсянникова.

Фото

Професорсько-викладацький колектив кафедри, 1982 р. Перший ряд (зліва направо): О. Є. Літвіненко, Т. В. Грабова, Л. І. Урвачова, А. І. Яковенко, В. В. Манеракі; другий ряд: В. Г. Морозов, Н. Г. Георгі, Г. Й. Євдокимова, В. П. Дутко, Л. К. Овсянникова, С. П. Петренко, М. О. Маматов В. А. Яковенко А. І. Яковенко П. В. Данильчук

З 1994-го по 2004 рр. кафедрою знову став завідувати доцент А. І. Яковенко. У цей час основним науковим напрямом кафедри було вивчення змішувальної здатності нових перспективних сортів м’якої пшениці і впливу несприятливих умов дозрівання на біохімічні властивості зерна пшениці. Кафедра брала участь у розробці «Інструкції з кількісно-якісного обліку в галузі хлібопродуктів», матеріали якої згодом (2005 р.) ввійшли до галузевої «Інструкції про порядок ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах незалежно від форм власності господарювання».

З липня 2004 р. почався новий етап у розвитку кафедри − кафедра Технології елеваторної промисловості була перетворена в кафедру Технології зберігання зерна. Викладацький склад кафедри поповнився д.т.н., професором Л.В. Сердюк, доцентами А. І. Яковенко, Е. І. Погонцевою.

З 2004 р. на кафедрі почав працювати д.т.н., професор М. В. Остапчук – відомий фахівець з математичного моделювання, оптимізації та принципів управління технологічними процесами переробки і зберігання зерна.

З 2005 р. на базі приміщень та лабораторій кафедри Технології зберігання харчових продуктів і зернознавства була утворена нова кафедра –Товарознавства та експертизи товарів, організатором та завідувачем якої стала професор Л. В. Сердюк.

Завідувачем кафедри Технологія зберігання зерна з 2004 р. працює д.т.н., професор Георгій Миколайович Станкевич. Основні напрями наукової діяльності Г. М. Станкевича – тепло- і масообмін та енергозбереження у процесах сушіння і охолодження зерна; математичне моделювання процесів післязбиральної обробки зерна, його переробки та обладнання для їх здійснення; математичне моделювання, алгоритмізація розрахунків та оптимізація процесів харчових виробництв.З 2001 р. Г. М. Станкевич став членом Міжнародного комітету країн СНД з сушіння, бере активну участь в міжнародних конференціях з питань удосконалення технології і техніки сушіння зерна.

З 2007 р. він входить до складу низки Міжнародних наукових комітетів конференцій – «Современные энергосберегающие теплове технологии» (СЕТТ-2008, 2011, 2014), «Повышение эффективности процессов и аппаратов в химической и смежных отраслях промышленности» (МНТК ПЛАНОВСКИЙ-2016), веб-конференції «Перші Міжнародні Ликовські наукові читання, присвячені 105-річчю академіка А.В. Ликова» – «Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов в различных отраслях промышленности и агропромышленном комплексе» (МЛНЧ-2015). Г. М. Станкевич є дійсним членом (академіком) Міжнародної академії холоду, був відповідальним редактором Наукових праць ОНАХТ» та «Наукових праць молодих вчених, аспірантів та студентів» (ОНАХТ), членом редакційних колегій журналів «Зерно і хліб» (Київ) і «Економіка харчової промисловості» (ОНАХТ), член двох спеціалізованих рад ОНАХТ із захисту докторських дисертацій (у 2002-2014 рр. був вченим секретарем однієї спецради). У 2004-2010 рр. протягом трьох каденцій був членом експертної ради з харчової і легкої промисловості ВАК України.

З 2015 р. Г.М. Станкевич є членом Технічного комітету ТК-170 зі стандартизації «Зернові культури та продукти їх переробки», а з 2019 р. членом секції 24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

Нині Г.М.Станкевич є головним редактором «Наукових праць» (ОНАХТ), членом редакційних колегій журналів «Зернові продукти і комбікорми» (ОНАХТ) та «Аграрний вісник Причорномор’я» (технічні науки, ОДАУ, Одеса).

Під науковим керівництвом та консультуванням Г. М. Станкевича з 1995 по 2021 р. захищено 12 кандидатських дисертацій (Україна) і одна РhD-дисертація (Казахстан). Результати наукової діяльності Г. М. Станкевича відображено в понад 450 наукових працях, 15 авторських свідоцтвах та патентах України на винаходи, в 3 підручниках, 3 навчальних посібниках, 8 монографіях та галузевій Інструкції.

Загальна кількість посилань на публікації Г. М. Станкевича Google Scholar складає 41, індекс Гірша дорівнює 8, має 4 статті в наукометричній базі SCOPUS (індекс Гірша 2). Про високий рівень результатів роботи Г. М. Станкевича свідчать нагороди та відзнаки, головними серед яких є нагрудні знаки МОН України – «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», вища нагорода ОНАХТ – нагрудний знак «За внесок у розвиток академії», диплом лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 рік та низка інших.

У період 2004–2012 рр. на кафедрі працювали: д.т.н., професор М. В. Остапчук, кандидати технічних наук, доценти: Л. Ф. Будюк; А. І. Яковенко; Д. В. Сорочан, Т. В. Страхова, Л. К. Овсянникова, Л. Д. Дмитренко, А. В. Борта, А. К. Кац, І. І. Гапонюк. Серед розробок кафедри, впроваджених на підприємствах галузі, можна відзначити реконструкцію зерносушарок ТОВ «Сквирський КХП» (Київська область), яка дала змогу тільки в 2004 р. знизити витрати газу на сушіння на 34 % і електроенергії на 11 %. Крім того, була спрощена система контролю і управління процесом сушіння зерна. Капітальні витрати на реконструкцію окупилися за 5 місяців роботи зерносушарки. Згодом були також реконструйовані спарені зерносушарки ДСП-32ОТх2 на Людмилівському ХПП Миколаївській області. Розробки ефективних режимів термічної обробки і зберігання дрібнонасіннєвих культур, розробка науково-технічних основ озонових технологій в АПК та удосконалення технології зберігання зернових культур в охолодженому стані увійшли до 4-х кандидатських дисертацій аспірантів кафедри та представлені в 3-х монографіях. Викладачі та наукові співробітники кафедри підтримують тісні наукові зв’язки з науковими центрами України, такими як Інститут технічної теплофізики НАНУ, Національний університет харчових технологій, Державна установа «Інститут зернового господарства НААН України», Харківський державний університет харчування та торгівлі, Український державний НДІ «Ресурс» Держкомрезерву України.

Викладачами кафедри за всю історію її існування підготовлено й видано близько 30 підручників, навчальних посібників, монографій, довідників, щорічно друкуються близько 15-20 статей наукового і методичного характеру. Серед навчальної літератури можна відзначити підручники для вузів «Элеваторы и склады», що витримав три видання (1954, 1971, 1987 рр.), «Зерносушение и зерносушилки», «Технохимический контроль хлебопродуктов», «Сушіння зерна» (1997 і 2021 роки видання) та однойменний навчальний посібник з лабораторних робіт, «Математичне моделювання на ЕОМ» і «Система технологій». За останні роки видано 7 навчальних посібників і монографій.

На кафедрі постійно проводиться робота з удосконалення, модернізації та розширення лабораторної бази. В грудні 2004 р. за допомоги випускника кафедри, директора Одеського портового елеватора І. М. Буценка, фахівцями Вінницького «ІННОВІНН» змонтований і запущений в роботу діючий комп’ютерно-програмний автоматизований комплекс управління елеватором − аналог діючого на ОПЕ. А в 2007 р. І. М. Буценко, будучи вже головою правління ЗАТ «Укрелеваторпром», передав на кафедру ТЗЗ аналогічний діючий комплекс зернового терміналу.

Суттєвий внесок у розвиток лабораторної бази кафедри та академії зробив генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» О. О. Вадатурський випускник нашої Almamater. За його сприяння у 2012 р. на кафедрі була створена найсучасніша в Україні науково-навчальна лабораторія технохімічної оцінки якості і безпеки зерна, яка за оснащенням та дизайном відтворювала типові лабораторії компанії, що надавало можливість випускникам кафедри відразу вливатись у виробничий процес підприємств галузі.

Фото

Відкриття науково-навчальної лабораторії оцінки якості зерна, 2012 р.

У цей же період була модернізована кафедральна лекційна аудиторія, що дало змогу організувати та провести у вересні 2015 р. першу в історії ОНАХТ Міжнародну Інтернет-конференцію (вебінар) «Первые Международные Лыковские научные чтения, посвящённые 105-летию академика А.В. Лыкова» на тему «Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов в различных отраслях промышленности и агропромышленном комплексе». Вебінар організували всесвітньо відомі організації, що займаються проблемами сушіння різноманітних матеріалів. Організатором локального вебінару від ОНАХТ був керівник наукової школи з сушіння, завідувач кафедри, професор Г. М. Станкевич.

У листопаді 2016 р. була відкрита навчально-наукова лабораторія «Зернознавство». Багато зусиль для успішно проведеної модернізації доклали науковий керівник лабораторії доцент Л. К. Овсянникова та завідувач лабораторії кафедри С. І. Щербатюк.

У створенні та розвитку цієї лабораторії був видатний вчений зі світовим ім’ям, біохімік-зерновик д-р біол. наук, професор М.В. Роменський, наукові результати якого з хімічного складу різних ботанічних частин зерна, отриманих ним у стінах нашого ЗВО, увійшли у світові енциклопедії з посиланням на його авторство. У лабораторії можна бачити збережену, реконструйовану та оновлену колекцію, що налічує понад 400 різних представників зернових, бобових та олійних культур і майже сотню зразків їх бур’янистих засмічувачів, які багато років поспіль ретельно збирали, берегли та поповнювали фахівці кафедри.

Фото Нова лабораторія «Зернознавство», 2016 р.

У цей час на кафедрі працювали д.т.н., професор Г. М. Станкевич; к.т.н., доценти – Т. В. Страхова, Л. К. Овсянникова, Л. Д. Дмитренко, А. В. Борта, А. К. Кац; ст. викладачі – Л. О. Валевська і А. В. Бабков, ас. О. Г. Соколовська.  Проведення навчального процесу забезпечували завідувачі лабораторіями С. І. Щербатюк і В. В. Юрковська, інженери Л. О. Луніна та К. М. Ковалюк. Науковими проблеми кафедри наполегливо займались аспіранти – Н. О. Валентюк, М. В. Желобкова, Л. О. Луніна, А. А. Ревенко, С. В. Васильєв, Ю. В. Грищук, В. В. Юрковська.

Фото

Колектив кафедри ТЗЗ, 2017 р. Перший ряд (зліва направо): А. В. Борта, Т. В. Страхова, Г. М. Станкевич, А. К.Кац, Л. К. Овсянникова; другий ряд: Л. О. Луніна, Л. Д. Дмитренко, Н. О. Валентюк, К. М. Ковалюк, А. В. Бабков, А. А. Ревенко, С. І. Щербатюк, Л. О. Валевська, О. Г. Соколовська, С. В. Васильєв

У листопаді 2018 року кафедра ТЗЗ урочисто відмітила своє свято — 80-річчя з дня її застування. На ювілейних заходах були присутніми керівництво академії, факультетів, викладачі споріднених кафедр, представники промисловості, колишні випускники кафедри, її ветерани та студенти. Присутні щиро привітали викладачів кафедри зі знаменною датою, жваво обмінялись думками про перспективи розвитку кафедри та галузі, вручили пам’ятні подарунки. Серед них інфрачервоний експрес-аналізатор якості ріпаку від ТОВ «Укрелеваторпром», ноутбуки, мультимедійний проектор, авторська картина А.В. Макаринської, сувеніри, привітальні адреси тощо. Кафедра отримала також письмові привітання – спільне вітання від ДУ «Інститут зернових культур» НААНУ та Технічного комітету 170 зі стандартизації «Зернові культури та продукти їх переробки» (м. Дніпро), від Алматинського технологічного університету Республіки Казахстан (м. Алмати), від випускників нашої кафедри, які працюють нині у Національному університеті харчових технологій (м. Київ) та інших.

У ювілейний рік за кошти від проведення тренінгів кафедрою була капітально відремонтована спеціалізована лабораторія з сушіння зерна, яка забезпечує навчальний процес з основної технологічної операції зерно заготівельних підприємств. Вона ж є основою проведення досліджень у рамках наукової школи ОНАХТ «Теорія і технологія процесів первинної обробки харчової сировини і сушіння рослинної сировини та харчових продуктів», науковим спів-керівником якої є проф. Г.М. Станкевич.

Кафедра має філії на ТОВ «Укрелеваторпром», філії ДП «Державна продовольства-зернова корпорація України» «Одеський зерновий термінал», ТОВ «Завод елеваторного обладнання» та ТОВ «Іллічівський зерновий термінал», тісно співпрацює з передовими підприємствами і компаніями України – ТОВ СП «НІБУЛОН», ЗАТ «Бруклін-Київ», «Елеватор Вигода» компанії «Сантрейд» (Бунге) та ін.

Співробітники кафедри підтримують тісні наукові зв’язки з низкою зарубіжних наукових центрів. Серед них Університет харчовий технологій (Болгарія), Інститут харчових технологій (Сербія), Інститут тепло-і масообміну ім. А.В. Ликова НАН Білорусі, Могильовським державним університетом продовольства (Білорусь). Багато років поспіль ОНАХТ та кафедра ТЗЗ плідно співпрацюють з Алматинським технологічним університетом (Казахстан). У 2011 р. та 2019 роках професор Г. М. Станкевич читав лекції в Алматинському технологічному університеті, приймав участь у наукових конференціях з доповідями про досягнення України в розвитку технології та техніки сушіння зерна, представляв ОНАХТ та виступав з доповіддю на Ювілейній конференції, присвяченій 70-річчю академіка НАН РК Ізтаєва А.І. За результатами цієї співпраці спільно опубліковано 4 індексованих у базі Скопус наукових статей.

Фото

Форум в Інституті тепло- і масообміну ім. О. В. Ликова НАН Білорусі, 2012 р. 

З історією кафедри пов’язані долі багатьох видатних вчених і відомих фахівців галузі – випускників кафедри. Серед вчених, які працювали на кафедрі і посідали згодом керівні посади в нашому вузі – ректор проф. П. М. Платонов, проректор з навчальної роботи доцент К. І. Куценко, декан факультету Технології зерна доцент В. Г. Лебединський, декан факультету Технології хлібопекарського і кондитерського виробництва доц. В. А. Канаєв; завідувачі різних кафедр — Технології переробки зерна проф. П. Г. Демидов, Зберігання харчових продуктів і зернознавства д.т.н. В. А. Яковенко і к.т.н., доц. А. І. Яковенко, Організації підприємств доц. М. Х. Уголік, Товарознавства та експертизи товарів д.т.н., професори Л. В. Сердюк та Козлов Г. Ф. Це також нинішні працівники ОНАХТ — проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків д.т.н., професор М. Р. Мардар, завідувач кафедри Технології комбікормів і біопалива д.т.н., доцент А. В. Макаринська. Звичайно ж це нинішні викладачі нашої кафедри к.т.н., доценти Т. В. Страхова, А. К. Кац, Л. О. Валевська.

Це також вчені, які працювали на кафедрі й перейшли в інші установи та організації – заслужений винахідник України, д.т.н., проф. В. Д. Камінський, завідувач лабораторії фізики і хімії сорбційних процесів НДІ фізики ОНУ ім. І. І. Мечникова, д.ф.-м.н. В. В. Кутаров та інші.

Чимало випускників кафедри посідали в різний час керівні посади в галузі: В. К. Семенюк – директор Кишинівського КХП, заступник Міністра заготівель Молдавської РСР, заступник Міністра сільського господарства і продовольства України, директор СП ТОВ «Трансбалктермінал»; В. В. Кривий – заступник міністра Молдавської РСР; Г. П. Колесник – начальник хлібофуражного управління Комітету з хлібопродуктів України; д.т.н., проф. О. І. Шаповаленко – начальник Управління комбікормової промисловості Комітету з хлібопродуктів України, заст. голови ВАК України, зав. кафедри технології зберігання і переробки зерна НУХТ; П. А. Муравський – заступник генерального директора Київського обласного об’єднання елеваторної і зернопереробної промисловості; колишній аспірант кафедри, к.т.н. А. Б. Шашкін – директор Українського метрологічного центру «Зерноприлад», заст. директора Куліндоровського КХП.

Велику матеріальну допомогу студентам, пенсіонерам та малозабезпеченим співробітникам ОНАХТ надавали голова правління ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» П. В. Раташнюк і голова правління ВАТ «Попільнянське ХПП» В. В. Паламарчук.

Значну допомогу в організації виробничих практик та проведенні наукових досліджень у виробничих умовах надавав найстаріший випускник кафедри, головний інженер ОПЕ В. Д. Ковальський, генеральний директор ПІІ «Об’єднана елеваторна компанія» к.т.н. Ю. Б. Люлько, генеральний директор ТОВ «Укрелеваторпром» І.М. Буценко та заст. генерального директора з виробництва, к.т.н. В.М. Шпак. За активну роботу з удосконалення роботи транспортно-технологічних ліній зернових перевантажувальних терміналів І.М. Буценко спільно з колективом авторів на чолі з ректором Б.В.Єгоровим став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 р. Нині він є членом наглядової ради ОНАХТ.

У 2015 р. на кафедрі була організована науково-дослідна лабораторія оцінки якості зерна та хлібопродуктів НДІ ОНАХТ, науковим керівником якої призначена к.т.н., доц. А.В. Борта. Лабораторія використовувалась не лише для науково-дослідної роботи, але й для проведення тренінгів для фахівців галузі хлібопродуктів, екскурсії для гостей академії, профорієнтації, майстер-класів для школярів.

Доц. А.В. Борта в період 2015 по 2021 рр. організувала та провела спільно з викладачами кафедри ТЗЗ та академії близько 30 тренінгів, з яких 7 з виїздом на підприємства, зокрема на ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Волинь-зерно-продукт», ПП «Аккерман зернопром» та інші. На проведених тренінгах підвищили кваліфікацію понад 400 працівників галузі з товариств з обмеженою відповідальністю СП «НІБУЛОН», «Укрелеваторпром», «Іллічівський зерновий термінал», «Ю-Порт Очаков» та інших.

Активне проведення тренінгів дозволило академії та кафедрі отримати понад 800 тис. грн., які були використані на модернізацію та ремонти лабораторної бази кафедри.

З 2018 року висококваліфіковані викладачі кафедри ТЗЗ приймають активну участь у проведені заходів з підвищення кваліфікації (тренінгах, курсах підвищення кваліфікації, виїзних навчально-практичних семінарах), які проводяться на базі Консалтингового центру Науково-дослідного інституту Одеської національної академії харчових технологій, директором якого є викладач кафедри к.т.н., доцент Валевська Л.О.

За 4 роки існування центру, завдяки викладачам кафедри ТЗЗ, підвищили кваліфікацію 450 слухачів з понад 50 підприємств елеваторної галузі з різних регіонів України. Відгуки слухачів, які підвищували кваліфікацію, можна знайти за посиланням (https://www.onaft.edu.ua/consulting_center_reviews).

Кафедра продовжує підготовку кадрів в сучасних умовах відкритого міжнародного освітнього простору використання інноваційних інформаційних, дистанційних технологій навчання, які наразі стають дуже актуальним, оскільки з кожним роком все більше молоді вступає на навчання, поряд з українськими вузами, в університети інших країн. На кафедрі ТЗЗ 21 грудня 2018 року вперше в ОНАХТ відбувся успішний міжнародний дистанційний захист комплексної кваліфікаційної роботи магістра Г.Д. Жигунової (науковий керівник д.т.н., проф. Г.М. Станкевич), яка на той час в рамках програми кредитної мобільності «Ерасмус +» навчалася у магістратурі на факультеті Харчової Науки в університеті ISA (Вищий інститут агробізнесу, м. Лілль, Франція).

Завдяки сучасній лабораторній базі кафедри за останні 5 років кафедра продовжувала виконання наукових держбюджетних досліджень за планами МОНУ: «Розробка режимів комплексної переробки нових сортів пшениці підвищеної біологічної цінності в зернові продукти, комбікорми і біопаливо» (тема П-№ 6/17, номер держреєстрації 0120 U 002169) та «Дослідження властивостей та технологічних процесів післязбиральної обробки і зберігання різних видів пшениці» (тема № 2/20-ТЗЗ, номер держреєстрації 0120 U 002169).

За замовленнями різних підприємств у ці ж роки було виконано 5 госпдоговірних НДР з дослідження показників якості оброблених рідким азотом зразків зерна пшениці, з надання наукових інформаційно-консультативної допомоги при реконструкції ділянки очищення від газопилових викидів на санітарно-ветеринарному заводі на основі озонових технологій, з визначення фактичних показників роботи лінії приймання та сушіння зерна і розробки рекомендації щодо підвищення її продуктивності, з удосконалення технології сушіння зерна кукурудзи тощо.

Продовжувалась співпраця та надавались науково-практичні консультації багатьом підприємствам: ТОВ «Укрелеваторпром», філія Кременчуцька ТОВ СП «НІБУЛОН», ПАТ «Харківський комбікормовий завод», ПрАТ «Новомиргородський елеватор», ТОВ «Євроснек», ТОВ «Виробнича фірма “Базальт”», ТОВ «Бурат», «НВЦ сушильних технологій», ТОВ «ЮГАН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «Успіх», ДП «Стрийський КХП №1» та ін.

Демонструє досягнення й молоде покоління випускників кафедри ТЗЗ. Ось лише декілька прикладів: к.т.н. С.В. Буранова працює заступником директора з якості на Миронівському заводі з виробництва круп і комбікормів; на ТОВ СП «НІБУЛОН» працюють заступниками генерального директора — з логістики С.О. Калкутін, з якості Л.М.Шевчук; заступником генерального директора з виробництва ТОВ «Укрелеваторпром» працює к.т.н. В.М. Шпак; директором комплексу з перевантаження зернових вантажів ТОВ «Ю-ПОРТ ОЧАКОВ» працює В.О. Горін.

У 2020-2021 навчальному році на кафедрі захистили кандидатські дисертації здобувачі кафедри, працівники галузевих підприємств В.М. Шпак, М. В. Желобкова та А.А. Пенаки (Ревенко). Аспірант Ковра Ю.В. у важких умовах «коронавірусного» карантину закінчив всі наукові дослідження і готується до захисту дисертації доктора філософії.

У 2020-2021 навчальному році на кафедрі ТЗЗ працювали: в.о. завідувач кафедри д.т.н., професор Г. М. Станкевич; к.т.н., доценти – Т. В. Страхова, Л. К. Овсянникова, Л. Д. Дмитренко, А. В. Борта, А. К. Кац, Л. О. Валевська; ст. викладач О. Г. Соколовська. Навчальний процес забезпечували завідувач лабораторії С. І. Щербатюк та інженер К. М. Ковалюк-Кулакова.

Історія з напряму підготовки інженерних кадрів для комбікормової промисловості.

Demidov
Демидов П.Г., д.т.н., професор

Відновлення країни у післявоєнні роки вимагало відновлення комбікормової промисловості, що в свою чергу вимагало підготовки відповідних інженерних кадрів. 19 липня 1948 року вийшов наказ №879 Міністра вищої освіти СРСР „Про підготовку інженерних кадрів для комбікормової промисловості в Одеському інституті інженерів борошномельної промисловості та елеваторного господарства ім. Й.В. Сталіна”. Після проведення підготовчої роботи наказом директора інституту С.М.Золотарьова №282 від 06.09.1948 р. було створено першу в країні кафедру „комбікормового виробництва”.

Наявність кафедри „Технології комбікормового виробництва” у вищому навчальному закладі харчового профілю  ні в кого не викликає подиву, адже харчова безпека формується саме на шляху від правильного підбору комбікормової сировини, виробництва та реалізації безпечної комбікормової продукції до отримання продукції птахівництва, тваринництва та рибництва і безпечних продуктів харчування для людей.

Очолив кафедру професор П.Г. Демидов, який вперше в країні підготував і видав підручник з технології комбікормового виробництва.

Chayka
Чайка І.К., к.т.н., доцент

Відповідно до наказу директора інституту С.М.Золотарьова №292 від 11.09.1948 р. було сформовано першу навчальну групу, до складу якої увійшли: Рибакова Л.Ф., Шойган І.Т., Карелова І.Т., Собко Н.Б., Сухачева А.Н., Болтянова І.І., Любарщук Л.М., Доброва О.А., Артерьян К.В., Залевська Г.А., Ямпольська А.Г., Рєзаєва О.А., Безрукова А.В., Глухова Л.С., Кочукова Н.С., Павлюк Я.С., Скворцова В.М., Ткачева З.А., Шеламова А.І., Філіна Н.Г. і Туркат О.Л. Так розпочиналася історія підготовки інженерних кадрів для комбікормової промисловості в нашій академії.

У 1955 році кафедра „Комбікормового виробництва” увійшла до складу кафедри „Технології мукомельно-круп’яного виробництва”, яку було перейменовано в кафедру „Технології мукомельно-круп’яного та комбікормового виробництва” (наказ №129 Міністра вищої освіти Української РСР Б.Коваль від 2 липня 1955 року). З 1955 по 1965 рік цією кафедрою керував професор П.Г.Демидов. Підготовка інженерів-технологів для комбікормової промисловості продовжувалася. У 1965 році у зв’язку з виконанням відповідального завдання по написанню підручника з курсу „Технологія комбікормового виробництва” професор П.Г. Демидов звернувся до керівництва інституту з проханням звільнити його від обов’язків завідуючого кафедрою. Надалі кафедру очолив к.т.н., доцент І.Т. Мерко (наказ №536 від 7 вересня 1965 року). У цьому ж році кафедру було знову перейменовано в кафедру „Технології мукомельно-круп’яного виробництва”.

У зв’язку з бурхливим розвитком комбікормової промисловості в країні, та необхідності підготовки професіональних інженерних кадрів для неї, спільним наказом Міністра заготівель та Міністра вищої та середньої спеціальної освіти СРСР у 1975 році в Одеському технологічному інституті харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова було відкрито факультет „Технології комбікормових і біохімічних виробництв”, а також відновлено випускову кафедру „Технології комбікормових і гідролізних виробництв”. Організатором і керівником кафедри став доцент І.К. Чайка, який одночасно був обраний і першим деканом новоствореного факультету.

Levitckiy
Левицький А.П., д.б.н., професор

До складу нової кафедри увійшли: доценти І.К. Чайка, А.О. Кочетова, старший науковий співробітник З.Ю. Трушкевич, інженер-технолог Т.З. Ткаченко (всі були переведені з кафедри технології переробки зерна), доцент Г.І. Голівець, старший викладач Р.П. Щелокова, асистент В.В. Шерстобітов, старший науковий співробітник Т.О.Величко, зав. лабораторією В.Т. Пашедко, Т.А. Мотревич (колишні викладачі та співпрацівники кафедри „Технології гідролізних виробництв”).

З 1975 до 1984 року кафедра „Технології комбікормових і гідролізних виробництв” здійснювала підготовку фахівців з двох спеціальностей: “Технологія зберігання і переробки зерна” (спеціалізація – технологія виробництва комбікормів) та “Хімічна технологія деревини” (спеціалізація – технологія гідролізних виробництв). За цей період часу кафедра підготувала та випустила 863 інженера-технолога. У 1985 році підготовка фахівців зі спеціальності “Хімічна технологія деревини” рішенням Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР була переведена в Дніпропетровськ, а кафедра „Технології комбікормових і гідролізних виробництв” була перейменована в кафедру „Технології комбікормів”.

З 1975 року кафедру очолювали: доцент І.К. Чайка (1975-1976, 1978-1988, 1990-1991 р.р.), доцент К.І. Шмат (1976-1977 р.р.), доцент А.О. Кочетова (1977-1978 р.р.), професор А.П. Левицький (1988-1990 р.р.), професор Б.В. Єгоров (1991-2014 р.р), доцент О.Є. Воєцька (2014-2015 р.р.), доцент А.В. Макаринська (2016-2017 р.р.), доцент В.П. Федоряка (2017-2020 р.р.), з 2020 року по теперішній час д.т.н., доцент А.В. Макаринська.

kafedra_1972
Перед захистом дипломного проекту. 14 червня 1972 р. Зліва направо: доц. Кравченко І., ас. к.т.н. Кочетова А.О., доц. Золотарьов С.М. Зверху: ас., к.т.н. Садовський Г.М., ас. к.т.н. Погірной Н.В.

В різні роки на кафедрі вели викладацьку і наукову роботу професори О.М. Нікітін, Г.М. Станкевич, доценти О.Г. Гуськов, В.В. Шерстобітов, А.М. Літвінов, Ю.М. Дмитрієв, М.Р. Мардар, асистенти к.т.н. М.М. Ратушна, О.П. Дашковська, С.І. Солових, О.О. Фесенко, Р.В. Кононова, Л.Д. Дмитренко, А.М. Сазонов, М.В. Кузнєцов, С.М. Кудашев, С.К. Ярославцев, Л.М. Борщевська, інженери: О.Б. Чиканова, Т.В. Базутова, В.І. Швець, С.Л. Пірко.

Плідна наукова праця проф. Демидова стала основою видання підручників: технологія переробки зерна, технологія комбікормового виробництва, технологія борошномельного виробництва.

Kochetova
Кочетова А.О., к.т.н., доцент

Добра традиція видавничої діяльності підтримується на кафедрі й сьогодні, виданий навчальний посібник „Технологія виробництва преміксів” автори: Єгоров Б.В., Шерстобітов В.В., Шаповаленко О.І., Лавров Е.М., Кочетова А.О., Чайка І.К., Кузнецов М.В., „Національний стандарт України на премікси” в колектив авторів входять Єгоров Б.В., Браженко В.Є., підручник „Технологія виробництва преміксів” автори: Єгоров Б.В., Шаповаленко О.И., Макаринська А.В., видані матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 115- річчю від дня народження проф. Демидова П.Г.

Науково-дослідна діяльність на кафедрі проводиться за багатьма напрямками, що включають у себе як удосконалення сировинної бази, ефективності технологічних процесів виробництва комбікормової продукції із використанням інтерактивного моделювання так і розробку нових ресурсо- і енергозберігаючих технологій нового покоління, технологічний аудит виробництва комбікормової продукції, прогнозування розвитку технологій виробництва преміксів і комбікормів.

Важливим є й те, що для рішення різних наукових проблем на кафедрі поєднуються в роботі студенти, аспіранти, викладачі, з наступною апробацією результатів на різних конференціях, а також виїзних семінарах на підприємства.

Egorov
Єгоров Б.В. – д.т.н., професор, зав. кафедрою технології комбікормів і біопалива з 1991 р. по 2014 р., чл.-кор. НААН України, заслуженний діяч науки і техніки України, з 2003 року по сьогоднішній час – ректор Одеської національної академії харчових технологій.

Технічно оснащені лабораторії та мультимедійні лекційні аудиторії дозволяють проводити навчальні заняття зі студентами на високому рівні. За кафедрою технології комбікормів і біопалива закріплено 7 навчальних аудиторій: лабораторія технології виробництва біопалива (Б-115), лабораторія технохімічного контролю якості, безпеки сировини і готової продукції (Б-122), 2 лабораторії технології виробництва комбікормів (Б-108, Б-100 ), лабораторія проектування (Б-101), 2 лекційні аудиторії (Б-201, Б-227). Також до складу кафедри входять 2 викладацькі аудиторії і методичний кабінет.

Враховуючи підвищений рівень вимог до підготовки фахівців для сучасної комбікормової промисловості, колектив кафедри завжди приділяв постійну увагу створенню необхідної навчально-матеріальної та науково-дослідної бази, підготовки та забезпечення необхідними методичними розробками всіх дисциплін, які вивчаються на кафедрі, курсових і дипломних проектів, науково-дослідних робіт студентів і аспірантів, які навчаються в аспірантурі кафедри, починаючи з 1976 року.

kafedra_2002
Колектив кафедри технології комбікормів 2002 р. (зліва на право) 1-й ряд: А.П. Макаров, А.О. Кочетова, Б.В. Єгоров, І.К. Чайка, О.Й. Карунський. 2-й ряд: В.Б. Пулатов, А.П. Бойко, В.Є. Браженко, О.Є. Воєцька, Н.В. Хоренжий, В.В. Гончаренко, О.П. Дашковська, В.Ю. Луніна, М.Р. Мардар, В.В. Масленнікова, А.В. Макаринська.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється на високому науково-методичному рівні і забезпечений впровадженням нових дисциплін, робочими програмами і методичними вказівками. У 2000-му році, під загальною редакцією д.т.н., професора Єгорова Б.В. було видано навчальний посібник “Технологія виробництва преміксів” з грифом Міністерства вищої освіти України для вищих навчальних закладів для підготовки студентів за спеціальністю “Технологія зберігання і переробки зерна” по спеціалізації “Технологія комбікормових виробництв”, а в 2007 році вийшов у світ підручник “Технологія виробництва преміксів”. Підручник «Технологія виробництва комбікормів», виданий в 2011 р., став узагальненням 30-річного практичного та наукового досвіду д.т.н., проф. Єгорова Б.В.

За підтримки керівництва інституту, а надалі академією були придбані, змонтовані і введені в дію комплектні лабораторії технології комбікормів, технохімічного контролю комбікормових виробництв, біохімії комбікормів. У 1982 році було змонтовано та введено в дію діючу автоматизовану комбікормову установку – стенд-тренажер, на якому студенти відпрацьовують навички управління технологічними процесами виробництва комбікормової продукції, а аспіранти виробляють дослідні партії нових видів комбікормової продукції.

ekstruder
Робота екструдера завжди викликає підвищений інтерес у студентів

Кафедра приділяє постійну увагу розвитку матеріально-технічної бази навчального процесу. Тільки за період з 2001 до 2006 рр. були придбані, встановлені та введені в дію нові види технологічного устаткування: вертикальна молоткова дробарка, плющильна установка, установка для лущення зерна ячменю, пневмосепаратор, установка для екструдування вологих комбікормів, сучасний зерновий екструдер, обладнаний комп’ютерною системою контролю параметрів технологічного процесу. Розроблено, виготовлено та введено в дію лабораторний стенд для дослідження технологічного процесу змішування компонентів преміксів і комбікормів зі змінними робочими органами стрічкового і лопатевого типу.

stend
Студенти за допомогою стенда-тренажера вивчають особливості управління технологічним процесом дозування і змішування

У рамках договору про творчу співпрацю із Всеросійським НДІ комбікормової промисловості (м. Воронеж) кафедрі в 2005 році була передана комп’ютерна програми “Корм-Оптима” для розрахунку рецептів комбікормової продукції, завдяки чому викладачі та студенти кафедри мають можливість використовувати програму, яку використовують практично всі виробники комбікормової продукції України.

Колектив кафедри бере активну участь у створенні сучасних інтерактивних засобів навчання. У 2004 році створено інтелектуальний комп’ютерний тренажер за технологією дозування і змішування компонентів преміксів та комбікормів, який отримав золоту медаль виставки Міністерства освіти і науки України “Високі технології у вищій освіті” – “Hi-tech 2004”.

diplom
Захист дипломного проекту

Удосконаленню навчального процесу сприяє розвиток наукових досліджень в ході виконання як держбюджетних, так і госпдоговірних тем. За роки свого існування, за замовленням промисловості, колектив кафедри взяв участь у вирішенні низки актуальних науково-технічних проблем, пов’язаних з використанням нових, нетрадиційних видів кормової сировини, високопродуктивних рецептів комбікормів, білково-вітамінних добавок і преміксів, удосконаленням технології переробки зерна та виробництва спеціальних комбікормів і преміксів, підвищенням їх якості шляхом збагачення біологічно активними добавками і застосування спеціальних методів обробки.

Так, на кафедрі були виконані та впроваджені реальні проекти реконструкції та технічному переозброєнні, з використанням результатів наукових досліджень кафедри в області волого-теплової обробки зернової сировини, на комбікормових заводах Вінницького, Лисичанського, Межівського, Новоукраїнського, Охтирського, Сарненського, Сірогозського комбінатів хлібопродуктів, Христинівського заводу комбікормів і круп та інших підприємствах України. Розроблена викладачами, співробітниками і аспірантами кафедри технологія виробництва кормових сумішей з відходів зернопереробних підприємств була успішно впроваджена на комбікормових заводах Кіровоградського і Прілутського комбінатів хлібопродуктів, а також на 12 комбікормових заводах Узбекистану. Розроблена кафедрою технологія виробництва преміксів впроваджена на ВАТ “Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів”.

vto
Технологія вологотеплової обробки зерна і пропарювач, які розроблені кафедрою, на Новоукраїнському КХП

Фахівці кафедри постійно підтримували стійкі зв’язки з промисловістю. Так, завдяки впровадженню розроблених на кафедрі технології нових рецептів преміксів та комбікормів птахофабрика ВАТ “Отрадівське” – одна з перших в Україні ввела новий високопродуктивний крос курей-несучок “Hi-Line” і досягла продуктивності понад 330 яєць на рік від однієї несучки.

Задовго до впровадження системи контролю якості НАССР на кафедрі були розроблені теоретичні основи оцінки стабільності технологічних процесів переробки зерна при виробництві комбікормів. Методика оцінки стабільності ще в 1988 році пройшла успішні промислові випробування на Добельському комбінаті хлібопродуктів (Латвія) і була впроваджена на багатьох комбікормових та зернопереробних підприємствах СРСР.

kons
Надання консультацій у виробничих умовах птахофабрики

Розвитку наукових досліджень і поліпшенню практичної підготовки студентів та аспірантів кафедри сприяє постійне проведення виїзних науково-практичних семінарів на провідних комбікормових заводах країни, а також функціонування філій кафедри на Куліндоровському, Новоукраїнському комбінатах хлібопродуктів і на ВАТ “Білгород-Дністровський комбінаті хлібопродуктів “.

Визнанням високого рівня підготовки випускників та проведення наукових досліджень стала плідна співпраця з розподілу випускників на роботу і тісні зв’язки за рішенням науково-технічних проблем для таких флагманів комбікормового виробництва України, як ПАТ “Миронівський хлібопродукт” (торгова марка “Наша Ряба “та ін.), Ізюмський комбінат хлібопродуктів, Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, ВАТ” Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів “, ТОВ «Агротрейд-Юг»та багатьох інших провідних підприємств.

konfer
Під час проведення одного із семінарів на Новоукраїнському комбінаті хлібопродуктів

За 47 років викладачами, співробітниками, аспірантами й студентами кафедри “Технології комбікормів” опубліковано більше 1500 наукових праць, отримано близько 100 авторських посвідчень, патентів на винаходи, зроблено більше 200 доповідей на міжнародних, республіканських і інших конференціях, отримано 2 дипломи ВДНГ УРСР.

Кафедра взяла активну участь у розробці нового державного стандарту ДСТУ 4482: 2005 “Премікси. Технічні умови”, який був затверджений і введений в дію з 01.10.2006 року, а також у розробці проекту Закону України “Про корми”.

При сприянні кафедри ОНАХТ є членом асоціації “Союз кормовиробників України”.

Кафедра зміцнює наукове співробітництво та творчі зв’язки з іншими академіями, університетами, інститутами, науково-дослідними інститутами та окремими кафедрами: Національним університетом харчових технологій (м. Київ), Київським інститутом хлібопродуктів, Національним аграрним університетом (м. Київ), Львівською академією ветеринарної медицини, Українським науково-дослідним інститутом птахівництва (м. Борки), селекційно-генетичним інститутом Національної академії наук України (м. Одеса) та багатьма іншими науковими закладами України. Укріпляють і міжнародні зв’язки кафедри: з Московським університетом харчових технологій, Міжнародною промисловою академією (м. Москва), Краснодарським політехнічним університетом (Росія), Пловдивським університетом харчових технологій (м. Пловдів, Болгарія), агротехнологічним інститутом Гріньон ( м. Париж, Франція), Канзаськім державним університетом (США), університетом Вахенінген (Нідерланди), Швейцарським інститутом технології комбікормів та іншими університетами світу.

svidotstvo Кафедра встановила тісні зв’язки з провідними машинобудівними компаніями комбікормового профілю, які сприяють підвищенню рівня дипломного проектування та практичної підготовки аспірантів і викладачів: з ЗАТ “Хорольський механічний завод” (м. Хорол, Україна), компаніями “Andrits & Sprout” (Данія), “Van Aarsen” (Нідерланди), “AG Buhler” (Швейцарія), “Amandus Kahl” (Німеччина) та іншими провідними компаніями світу.

federatiya
Робоча зустріч зав. кафедрою технології комбікормів, проф. Єгорова Б.В. з Генеральним секретарем міжнародної федерації комбікормового виробництва (IFIF) Роджером Джилбертом.

Отриманню необхідної інформації про стан комбікормової промисловості в світі і про останні досягнення в області техніки, технології і якості комбікормової продукції сприяють контакти з міжнародною федерацією комбікормової промисловості (IFIF), видавничим центром WATT Publishing Co, який забезпечують поставку журналу “Feed International” для викладачів, співробітників, аспірантів та студентів кафедри. За ініціативи кафедри “Технології комбікормів” в 2000 році було організовано видання нового науково-виробничого журналу “Зернові продукти і комбікорми” (головний редактор – професор Б.В. Єгоров, технічний редактор – к.т.н., доцент Макаринська А.В., директор з маркетингу та громадських зв’язків – к.е.н., асистент Козак К.Б.). Журнал виходить у світ вже 12 років і встиг завоювати прихильників не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Фактом міжнародного визнання науковців кафедри технології комбікормів і біопалива та їх розробок є постійні контакти з провідними вченими світу в галузі технології комбікормів, міжнародними профільними європейськими та світовими організаціями.

Всі роки на кафедрі успішно велася підготовка фахівців вищої кваліфікації. За 30 років підготовлено і захищено 40 кандидатських дисертації, підготовлено 2 докторські дисертації. Під керівництвом професора Б.В. Єгорова підготовлено 16 кандидатів технічних наук, у тому числі троє для республіки Алжир: к.т.н. Мадані Абдель Кадер (у 1995 р.), к.т.н. Кабул Нуреддін (у 1997 р.), Хаддат Карім (у 1998 р.); під керівництвом професора А.П. Левіцкого – 9 к.т.н.; професора А.Н. Нікітіна – 2 к.т.н.; доцента І.К. Чайки – 11 к.т.н.; доцента К.І. Шмата – 1 к.т.н. і доцента А.А. Кочетовой – 1 к.т.н. Визнанням досягнень молодих вчених кафедри стало призначення к.т.н., доценту Макаринській А.В. в 2006 році стипендії кабінету Міністрів України,  в 2014 році – аспіранту Малакі І.С. стипендії ім. Грушевського, в 2012 році призначення к.т.н., ст.викл. Вороні Н.В.  стипендії кабінету Міністрів України.

direktor
Директор Новоукраїнского КХП к.т.н. Гулавський В.Т., проф. Леви-цький А.П., директор ЗАО „Рамбурс-элеватор” Клименко Г.В.
Chaika-Mardar-Makarynska-Voyetska
Викладачі кафедри ТКіБ, 2000 р.:                   І.К. Чайка, М.Р. Мардар, А.В. Макаринська, О.Є. Воєцька.

 

З 2000-го року на кафедрі підготовлено 37 магістрів. Щорічно кафедра випускає біля 40 фахівців комбікормового виробництва. Кафедра “Технології комбікормів” підготувала також фахівців, які успішно працювали і працюють в промисловості, а також в інших вищих навчальних закладах: к.т.н. В.Т. Гулавський – колишній директор Новоукраїнського КХП; к.т.н., Г.А. Глобенко – колишній директор Кіровоградського КХП №2, в даний час доцент Кіровоградського національного технічного університету; к.т.н., Г.С. Чаусовський – доцент Запорізького індустріального університету; к.т.н., А.С. Магопец – доц., зав. кафедрою Кіровоградського технологічного університету; к.т.н., В.П. Солотовка – зав. лабораторією Українського НДІ “Артемсіль”; к.т.н., Е.В. Лукашенко – президент компанії “Латвіес Лабіба” (Латвхлебопродукт, Латвія); к.т.н. М.Г. Багішвілі – директор Грузинського НДІ комбікормів; к.т.н. Ю.М. Плетюхов – директор Воронезького експериментального комбікормового заводу (Росія); к.т.н. Е.А. Севастьянов – ст.н.с. Латвійського НДІ комбікормів (Латвія); к.т.н. Н.С. Мікітін – зам. директора Українського НДІ агропромислового виробництва;к.т.н. І.Т. Кіщак – д.е.н., професор, декан факультету економіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; к.т.н. Ш.Н. Дільмагомбетов – зав. кафедрою Алма-Атинского політехнічного інституту, Ісламов В.А. – Директор Ізюмського комбінату хлібопродуктів – лідера з виробництва комбікормів в Україні, Зінченко В.А. – Головний технолог ТОВ «Катеринопільський елеватор», Сусло М.В. – Головний технолог ТОВ «Агротрейд-Юг», Сусло В.В. – Зав. лабораторією ТОВ «Агротрейд -Юг», Ситько О.М. – к.т.н., директор Biochem mbH в Україні.

Успіхи колективу кафедри були закладені засновниками кафедри, ветеранами, які зробили вагомий внесок у розвиток теорії і практики комбікормового виробництва, у справу підготовки інженерних кадрів і кадрів вищої кваліфікації. Колектив кафедри висловлює глибоку подяку професорам П.Г. Демидову, А.П. Левицькому, А.Н. Нікітіну, О.Й. Карунському, Б.В. Єгорову, доцентам І.К. Чайці, К.І. Шмату , А.О. Кочетовій, А.П. Макарову, В.В. Гончаренко, зав.лабораторії В.В. Масленніковой і В.Ю. Луніній, а також керівникам наукових шкіл професорам А.М. Грішіну, О.Г. Бурдо, Л.В. Капрельянцу, І.Т. Мерко, В.О. Моргун, Н.В. Остапчуку, П.М. Платонову, М.В. Роменському, Г.М. Станкевичу і багатьом іншим. andridts

У 2011 році кафедра вийшла на новий виток розвитку – відкрито нову спеціальність – «Технологія біопалива». Ця подія – результат багаторічної роботи колективу кафедри в області удосконалення технологій виробництва гранул та пелет як з комбікормів, так і з відходів зернопродуктів.

В Україні, як і в усьому світі, гостро стоять проблеми енергозабезпечення та енергозбереження. Виробництво альтернативного палива, у вигляді гранул з відходів продуктів зернопереробки – актуальне питання сучасності. Технологія виробництва комбікормів і біопілет включають загальні технологічні процеси. Тому у відповідності зі світовими тенденціями розвитку технологій, в 2011 р. кафедра технології комбікормів перейменована в кафедру технології комбікормів і біопалива (наказ ОНАХТ № 237-01 від 14.09.11 р.).

kolokvium
Колоквіум наукової школи, 2015 р.: доповідач – к.т.н., доц. Н.В. Хоренжий.

Активно працює наукова школа «Наукові основи та енергозберігаючі технології виробництва комбікормової продукції» під керівництвом д.т.н., проф. Єгорова Б.В., на базі якої два рази в рік проводяться наукові колоквіуми, які присвячені актуальним проблемам виробництва комбікормової продукції.

Необхідність підготовки фахівців і магістрів високої кваліфікації у ВНЗ зумовлена попитом на фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з інноваційними технологіями, які впроваджуються на зернопереробних і харчових підприємствах. Одним із шляхів підвищення рівня підготовки фахівців є впровадження сучасних методів і концепцій розробки дипломних проектів. З метою підвищення ступеня реальності проектів в 2011-2012 навчальному році вперше запропонована д.т.н., проф., Єгоровим Богданом Вікторовичем розробка інвестиційних комплексних дипломних проектів (ІКДП).

book_akad-фото
Захист одного з перших інвестиційних комплексних дипломних проектів на кафедрі ТКіБ, 2012 р.

ІКДП виконуються кількома студентами з визначенням частини участі кожного виконавця, з яких складається творчий колектив. Діяльність колективу спрямована на досягнення спільної мети при вирішенні комплексних завдань єдиного об’єкта проектування.

Виконання ІКДП дозволяє розробити бізнес-план, концепцію проектування комплексних розробок, комплексно вирішити проблеми, підвищити рівень підготовки студентів і кваліфікацію викладачів.

Також кафедра активно приділяє увагу науковій роботі зі студентами – на кафедрі працюють 12 студентських наукових гуртків, в яких активно беруть участь близько 45 студентів. Підтвердженням цього є щорічна участь студентів в Міжвузівських наукових студентських конференціях, SMART-форумах, а також спільні публікації з викладачами та аспірантами кафедри.

student_Sharabaeva
Міжвузівська наукова студентська конференція, 2016 р.: доповідач – магістр К.М. Шарабаєва.

Приводом для гордості кафедри послужила перемога магістрів кафедри Кучерук Анастасії Геннадіївни і Шарабаєвої Катерини Михайлівни, які зайняли III місце у Вузівському конкурсі студентських наукових робіт за роботу «Комплексна технологія переробки вологих кормових засобів на комбікормових підприємствах» в 2016 році.

З 2012 р. кафедра випустила шість аспірантів та 1 докторанта. Ступені кандидатів технічних наук отримали: Ворона Н.В. (2012 р.), Фігурська Л.В. (2013 р.), Чернега І.С. (2014 р.), Кузьменко Ю.Я (2015 р.), Цюндик О.Г. (2016 р.), Батієвська Н. (2020 р.). Ступінь  доктора технічних наук отримала Макаринська А.В. (2021 р.).

kniga
Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь): Підручник [Текст] / Б.В. Єгоров, А.О. Кочетова, Т.О. Величко, Н.В. Хоренжий, В.В. Сусло, В.А. Ісламов, Т.М. Турпурова. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 446 с.

З 23 по 26 травня 2012 р. д.т.н., проф. Єгоров Б.В. і к.т.н., ас. Ворона Н.В. взяли участь в роботі 6-го Центрального Європейського Конгресу про Їжу (6th Central European Congress on Food), м. Нови Сад, Сербія. В ході роботи круглих столів конгресу були укладені домовленості з керівництвом Інституту харчових технологій про майбутню співпрацю.

Кафедра технології комбікормів і біопалива брала участь в міжнародному проекті «Raising entrepreneurship skills by development and implementation of innovative products and tools for mycotoxin free Danube region». Партнери Faculty of Agriculture in Osijek, Croatian Food Agency, Bіosense Center, FINS Institute of Food Technology, University of Szeged, National Research and development Institute for Biology and Animal Nutrition, Spargelfeldstraße 191 l 1220 Wien.

Також кафедра брала участь в програмі Interreg Danube Transnational Programme. В рамках угоди Міжнародного та міжвузівського співробітництва кафедра ТКіБ співпрацює з Університетом Нови Сад University of Novi Sad (Univerzitet u На Sadu) і FINS співпраця проводиться в рамках запланованої програми.

Співпраця в рамках Міжнародного наукового проекту DanuInteg, підготовка проекту «Raising entrepreneurship skills by development and implementation of innovative products and tools for mycotoxin free Danube region».

Одним з головних чинників, що характеризують високий рівень організаційної та науково-методичної роботи кафедри є забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками та іншою навчально-методичною літературою, яка регулярно видається і оновлюється.

shkola_ped_master
Урочисте вручення дипломів випускникам «Школи педагогічної майстерності», 2013 р.: к.т.н., доц. Т.В. Бордун отримує диплом.

З огляду на підвищений рівень вимог до підготовки фахівців для сучасної комбікормової промисловості, колектив кафедри технології комбікормів і біопалива в 2013 році випустив підручник «Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)» в авторській редакції Б.В. Єгорова, А.О. Кочетової, Т.О. Величко, Н.В. Хоренжий, В.В. Сусло, В.А. Ісламова, Т.М. Турпурової.

У 2013 р. викладачі кафедри закінчили 2-х річний курс навчання у Школі педагогічної майстерності. Результатом цього стало урочисте вручення дипломів випускникам «Школи педагогічної майстерності»: В.Є. Браженко, А.П. Лапінській, Т.В. Бордун.

За вагомий внесок в науково-педагогічну діяльність кафедри в 2014 році присвоєно вчене звання доцента викладачам: В.Є. Браженко, А.П. Лапінській, Н.В. Хоренжий, Т.В. Бордун по кафедрі технології комбікормів і біопалива.

konkurs
Вручення І.С. Чернезі призу за І місце в конкурсі «Я – бренд» в рамках Школи педагогічної майстерності, 2015 р.

У 2015 році почала своє навчання в школі педагогічної майстерності к.т.н., ас. І.С. Чернега, яке ознаменувалося перемогою в конкурсі «Я – бренд».

У 2014 році колектив кафедри виграв грант на розробку наукових досліджень по темі: «Технології захисту харчових продуктів в регіоні Дунаю» (DanuInteg – Technology for protecting food integrity in the Danube region). У листопаді 2014 року д.с.-г.н., проф. Карунський О.Й., к.т.н., доц. Макаринська А.В., к.т.н., доц. Воєцька О.Є. взяли участь з доповіддю в ІІІ-ій Міжнародній науковій конференції «Състояние и перспективи за развитие на генетичните ресурси в животновъдството» в Пловдиві.

Доц. Макаринська А.В. в жовтні 2015 року пройшла навчання на Міжнародному семінарі компанії Lenum AG, (Швейцарія) “Рarticipated a one day training course on electricity use in industry”.

З 7 по 9 червня 2015 р. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., доц. Бордун Т.В. відвідали Міжнародну виставку “Victam International”, (м. Кьольн, Німеччина).

Simpozium_Serbia
Міжнародний симпозіум (Сербія), 2014 р.: д.т.н., проф. Б.В. Єгоров, к.т.н., доц. Н.М. Поварова, к.т.н., ас. Л.В. Фігурська.

24 червня 2014 р. к.т.н., ас. Л.В. Фігурська виступила з доповіддю у Відкритому університеті (Берлін, Німеччина) на тему можливості участі ОНАХТ в міжнародних проектах, грантах, і, перш за все, можливості участі в програмі HORIZONT 2020.

28-30 жовтня 2014 р. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., ас. Л.В. Фігурська взяли участь у ІІ-му Міжнародному симпозіумі «Харчові технології, якість і безпека» ( “Food Technology, Quality and Safety”) і XVI-му Міжнародному симпозіумі «Технології комбікормового виробництва» (XVI International Symposium “Feed Technology” м Нови Сад , Сербія). А також в рамках роботи конгресу були остаточно визначені напрямки роботи по розробці гранту DanuInteg і прийняті рішення подавати грант DanuInteg в Європейську програму HORIZONT 2020 на тему SFS-1-2014 / 2015: Sustainableterrestriallivestockproduction. Assessingsustainabilityofterrestriallivestockproduction.

Вагомим досягненням молодих вчених кафедри стало призначення к.т.н., ас. Вороні Н.В. стипендії Кабінету Міністрів України (2012-2014 рр.), аспіранту Чернезі І.С. в 2014 році – стипендії ім. Грушевського.

«Кращий інноваційний проект ОНАХТ»), 2014 р .: к.т.н., ас. І.С. Чернега.

Також кафедра пишається своїми молодими винахідниками – Фігурська Л.В. зайняла II місце в конкурсі «Кращий молодий винахідник ОНАХТ» (2013 р.), а Чернега І.С. – II місце в конкурсі «Кращий інноваційний проект ОНАХТ» (2014 р.).

З 2001 року, з ініціативи кафедри технології комбікормів і біопалива, видається науково-виробничий журнал “Зернові продукти і комбікорми” (головний редактор – д.т.н., проф. Б.В. Єгоров, відповідальний редактор, комп’ютерний дизайн: – д.т.н., доц. А.В. Макаринська. З 2014 року журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems (OJS), яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації і після практики публікації підтримки. Сьогодні науково-виробничий журнал “Зернові продукти і комбікорми” індексується більше ніж в 10-ти наукових базах даних (EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory і ін.), з них в 2-х наукометричних базах (eLIBRARY.RU, Index Copernicus International).

Google Scholar
Профіль А.П. Левицького на платформі Google Scholar, 2016 р.: один з найвищих індексів Хірша в ОНАХТ.

У зв’язку з новими наукометричними вимогами в 2014 році викладачі кафедри технології комбікормів і біопалива зареєструвалися на платформі Google Scholar, що дало можливість викладачам кафедри вийти на міжнародний науковий рівень, прямим показниками наукової діяльності якого є індекс Хірша.

Кафедра може пишатися своїми вченими, індекси Хірша яких є одними з найвищих у всій академії: д.б.н., проф. А.П. Левицький (h-індекс – 27), д.т.н., проф. Б.В. Єгоров (h-індекс – 14).

trening_Ladujun
Виїзний тренінг на ТОВ «Вінницька птахофабрика» (м. Ладижин), 2015 р .: Спікери: Б.В. Єгоров, А.В. Макаринська, О.Є. Воєцька, Т.В. Бордун.

Викладачі кафедри з 2016 року зареєстровані на платформах ResearcherID – безкоштовний ресурс компанії Thomson Reuters, який дозволяє автору формувати список своїх публікацій, включених в базу даних Web of Science; ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – мультидисциплінарний і міжнародний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених, який, в той же час, пов’язує дослідницьку діяльність науковців з їх ідентифікаторами.

Кафедрою спільно з інститутом ПДО і ПК ОНАХТ проведено два виїзних навчально-практичних семінарів-тренінгів «Сучасний стан технології і техніки виробництва комбікормів» для співробітників, що працюють на елеваторах і комбікормових цехах ПАТ “Миронівський хлібопродукт”.

Перший – 8 і 9 грудня 2015 року на філії «Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (м. Ладижин). Актуальна тема семінару дозволила, навіть при високій інтенсивності виробничого процесу, зібрати 27 учасників семінару.

trening_Mironovka
Виїзний тренінг на ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (м. Миронівка), 2016 р.: Спікер – д.т.н., проф. Б.В. Єгоров.

Другий – 3 і 4 лютого 2016 року у ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ТМ «Наша Ряба») (м. Миронівка). У семінарі взяли участь 24 людини.

Основні спікери семінару – провідні викладачі кафедри: д.т.н., професор Єгоров Б.В., к.т.н., доцент Макаринська А.В., к.т.н., доцент Воєцька О.Є., к.т.н., доцент Бордун Т.В.

Керівництво ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та слухачі семінару дуже високо оцінили виступи викладачів на семінарі і висловили намір зробити подібні тренінги щорічними, після закінчення яких проводити тестування для слухачів.

Крім того, в рамках проведених семінарів викладачі мали можливість детально ознайомитися з технологічними особливостями виробництва комбікормів на ТОВ «Вінницька птахофабрика» та ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», що дозволить використовувати цей досвід під час навчального процесу.

ekzmen_shkola kormov
Міжнародна школа кормів (Затока), 2014 р.: практичний іспит.

З метою узагальнення та передачі досвіду в області виробництва і використання кормів і комбікормів кафедрою технології комбікормів і біопалива в 2014 році за підтримки «Союзу кормовиробників України» була організована Міжнародна школа кормів (International School of Feed), яка проходить щорічно на базі «Еллада» (Затока) в перших числах червня місяця. Директор Міжнародної Школи Кормів – д.т.н., проф. Б.В. Єгоров, вчений секретар ISF – к.т.н., ас. Л.В. Фігурська.

International School of Feed створена для рецепціоністів, фахівців з виробництва комбікормів і годівлі сільськогосподарських тварин і птиці: технологів, начальників комбікормових лабораторій і підприємців.

shkola kormov_16
Міжнародна школа кормів (Затока), 2015 р.: 1-й ряд: О.Г. Цюндик, Ю.Я. Кузьменко, І.С. Чернега, Л.В. Фігурська, Б.В. Єгоров, А.В. Макаринська, В.Є. Браженко, Н.М. Поварова, О.Є. Воєцька, Н.В. Хоренжий. 2-й ряд: І.С. Українцев, М.О. Могилянський, Д.О. Жигунов, Т.В. Бордун, А.П. Лапінська.

У тренінг-програмі Міжнародної школи кормів щорічно беруть активну участь як представники виробництва, так і представники наукової сфери, навчання яких відзначається сертифікатами і пам’ятними фотографіями.

У 2016 році заплановано проведення III-й сесії Міжнародної школи кормів (ISF), яка буде включати вже два тренінг-програми.

Навчальний курс 72 години занять, в т.ч. 24 години тренінгів та лекцій. Після закінчення Міжнародної школи кормів всім атестованим учасникам видаються іменні сертифікати про участь і підвищенні кваліфікації.

gmp
Внутрішній аудит і оцінка відповідності згідно з вимогами стандартів GMP + B1 (Затока), 2015 р.: взяли участь викладачі ОНАХТ: Н.В. Ворона, Л.В. Фігурська, Т.В. Бордун, Н.М. Поварова.

У 2015 році кафедра ТКіБ була ініціатором входження Одеської національної академії харчових технологій в Міжнародний проект GMP + (GMP + academy), завдяки чому була отримана можливість підвищення кваліфікації працівників підприємств країн Центральної та Східної Європи з виробництва та реалізації комбікормів на базі академії.

З 24 по 26 вересня 2015 р. к.т.н., доц. Бордун Т.В., к.т.н., ас. Фігурська Л.В., к.т.н., ас. Ворона Н.В. пройшли навчання за курсом “Внутрішній аудит та оцінка відповідності згідно з вимогами стандартів GMP + B1” Production, trade and services і ISO 19011: 2011»та отримали сертифікати внутрішніх аудиторів.

общая
Колектив кафедри технології комбікормів і біопалива 2016 р. (зліва на право) 1-й ряд: І.С. Чернега, Л.В. Фігурська, А.П. Левицький, Б.В. Єгоров, А.В. Макаринська, Н.В. Ворона, О.Й. Карунський. 2-й ряд: Т.В. Бордун, Н.В. Хоренжий, А.П. Лапінська, В.Ю. Луніна, О.Є. Воєцька, В.Є. Браженко, О.Г. Цюндик.