Освітні компоненти ОНП “Харчові технології” СВО “Доктор філософії” 2022

З усіма методичними вказівками можна ознайомитись в електронному каталозі бібліотеки ОНТУ  та на сайті дистанційного навчання

 

Обов’язкові освітні компоненти

ОК 1 “ Іноземна мова та академічне письмо ”

ОК 2 “ Філософія пізнання ”

ОК 3 ” Цифрова наука та інформаційна грамотність ”

ОК 4 “Методологія наукових досліджень”

ОК 5 “Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність”

ОК 6 “Інтелектуальна власність та захист авторських прав”

ОК 7 “Педагогічна практика”

ОК 8 “Наукові основи харчових технологій”

ОК 9 “Новітні технології харчових продуктів”

Вибіркові освітні компоненти 2022