Наукова робота студентів

Щорічно Одеський національний технологічний університет проводить

наукові конференції, в рамках яких беруть активну участь студенти кафедри ТЗіК з усними та стендовими доповіддями

84 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНТУ

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕРНА І КОМБІКОРМІВ, ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ, ХЛІБА І КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Наукові керівники – д.т.н., проф. Жигунов Д.О., д.т.н., доц. Макаринська А.В., д.т.н., проф. Єгоров Б.В., д.т.н., проф. Станкевич Г.М., Секретар – ас. Чабан А.Б.

Оn-line засідання в Zoom

24 квітня 2024 р. о 14:30

Стендові доповіді: 

1. Дослідження виробництва зернових у районах Одеської області у передвоєнний період доц. Дмитренко Л.Д., доц. Кац А.К., студ. СВО «Магістр» Дмитренко С.Ю.

2. Перспективи і стан виробництва комбікормів для молочних кіз доц. Чернега І.С., доц. Цюндик О.Г., студ. СВО «Магістр» Фалілеєв О.А.

Програма конференції в електронному вигляді 2024

Наукова конференція здобувачів вищої освіти

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕРНА І КОМБІКОРМІВ
Засідання
26 березня 2024 року о 14.30
Наукові керівники – д.т.н., доц. Макаринська А.В.,
д.т.н., проф. Єгоров Б.В., д.т.н., проф. Станкевич,
Секретар –доц. Бордун Т.В.

Усні доповіді

1. Зернове «біле золото» України.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Коваленко Т.Ю. Науковий керівник – доц. Дмитренко Л.Д.
2. Аналіз стану зернового сектору АПК Житомирської області.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Смолко Д.А. Науковий керівник – доц. Кац А.К.
3. Дослідження обсягів вирощування зерна кукурудзи в Тернопільській області.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Міхова Г.В. Наукові керівники: доц. Борта А.В., доц. Страхова Т.В.
4. Технологічні особливості виготовлення комбікормів та преміксів на ТОВ «МЕГА КОРМ».
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Ходаківський О.О. Науковий керівник – доц. Макаринська А.В.
5. Використання рослинної біомаси як сировини для виробництва твердого біопалива.
Студенти СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Ільчишин О.В., Ільєв Р.М., Прокіпчук О.О. Науковий керівник – доц. Бордун Т.В.
6. Актуальність виготовлення комбікормів для аквакультури.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Пряхіна П.А. Наукові керівники – доц. Цюндик О.Г., доц. Фігурська Л.В.
7. Актуальність та перспективи виготовлення комбікормової продукції для овець.
Студенти СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Пєрєва Д.В., Цапок А.О. Наукові керівники – доц. Цюндик О.Г., доц. Чернега І.С.
8. Перспективні напрями переробки зерна кукурудзи.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Блажко К.В. Науковий керівник – доц. Турпурова Т.М.
9. Аналіз використання побічних продуктів переробки зерна.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Луценко Т.Г. Науковий керівник – доц. Турпурова Т.М.

Стендові доповіді

1. Дослідження існуючих потужностей зберігання зерна у Кіровоградській області.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Василіогло А.А. Науковий керівник – доц. Соколовська О.Г.
2. Дослідження тенденцій вирощування пшениці в областях України у період з 2018 по 2022 рр.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Сандецька А.А. Науковий керівник – доц. Дмитренко Л.Д.
3. Дослідження агропромислового комплексу Вінницької області.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Івашко В.В. Науковий керівник – проф. Станкевич Г.М.
4. Дослідження існуючих потужностей зберігання зерна у Закарпатській області.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Галєв В.О. Науковий керівник – доц. Валевська Л.О.
5. Кольорова палітра пшениці.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Блажко К.В. Науковий керівник – доц. Соколовська О.Г.
6. Проблеми оптимізації рецептів комбікормової продукції.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Ротар В.С., студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Логінова О.В. Науковий керівник – доц. Ворона Н.В.
7. Технологічні основи підвищення ефективності використання зернової сировини при виробництві спеціальних комбікормів для домашніх тварин.
Студенти СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Пінський В.І., Вербецька К.С. Наукові керівники – проф. Єгоров Б.В., доц. Бордун Т.В.
8. Перспективні напрямки використання насіння амаранту та продуктів його переробки у комбікормовому виробництві.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Лисюк Д.В. Наукові керівники – проф. Левицький А.П., доц. Лапінська А.П.
9. Технологічні основи виробництва комбікормів на мобільних установках.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Гоф О.М. Науковий керівник – доц. Макаринська А.В.
10. Особливості використання нетрадиційних видів сировини в сучасному кормовиробництві.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Акім А.В. Науковий керівник – доц. Чернега І.С.
11. Актуальність використання білково-мінерально-вітамінних добавок при виробництві комбікормів для сільськогосподарських тварин.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Корж А.І. Науковий керівник – доц. Цюндик О.Г.
12. Використання побічних продуктів харчової промисловості у кормовиробництві.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Хряпченко Б.П. Науковий керівник – доц. Фігурська Л.В.

Програма конференції в електронному вигляді 2024

26-03-24-2 26-03-24-3 26-03-24-5

Наукова конференція здобувачів вищої освіти

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕРНА І КОМБІКОРМІВ
Засідання
29 березня 2023 року о 14.30
Наукові керівники – д.т.н., доц. Макаринська А.В.,
д.т.н., проф. Єгоров Б.В., д.т.н., проф. Станкевич,
Секретар –доц. Бордун Т.В.

Усні доповіді

1. Актуальність виробництва комбікормів для риб дорадо.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Чабан Х.В. Наукові керівники: доц. Фігурська Л.В., доц. Чернега І.С., доц. Цюндик О.Г.
2. Проблеми та перспективи виробництва твердого біопалива в Україні.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Кондрашов Г.О. Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Дятленко І.А. Наукові керівники: проф. Єгоров Б.В., доц. Бордун Т.В.
3. Оптимізація жирового харчування сільськогосподарських тварин та птиці.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Селіфанова А.В. Наукові керівники: проф. Левицький А.П., доц. Лапінська А.П.
4. Оцінка ринку олійних культур та продуктів їх переробки в Україні.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Омелько О.М. Науковий керівник – доц. Турпурова Т.М.

Стендові доповіді

1. Дослідження фізико-технологічних властивостей зерна гречки.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Голубкова А.С. Науковий керівник – доц. Кац А.К.
2. Research of the drying process and quality of wheat grain.
Student of master degree program, department of grain and grain business Pashchenko Т.M. Scientific adviser: Ph.D., Associate Professor Borta A.V., Ph.D., Associate Professor Strahova T.V.
3. Системи автоматизованого контролю температури зерна в металевих силосах.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Черенкова Ю.В. Науковий керівник – доц. Валевська Л.О.
4. Контроль температури зерна в металевих силосах.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Шулянський О.В. Науковий керівник – доц. Соколовська О.Г.
5. Основи виробництва поліфункціональних кормових добавок для нормалізації мікробіому сільськогосподарських тварин та птиці.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Паламарчук Р.О. Науковий керівник – проф. Левицький А.П.
6. Сучасні тенденції формування продукції тваринництва і птахівництва підвищеної біологічної цінності шляхом застосування комбікормів прогнозованої фізіологічної дії.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Андрюшков А.С. Наукові керівники: проф. Левицький А.П., доц. Лапінська А.П.
7. Стан розвитку галузі вирощування раків та особливості годівлі раків.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Шульга М.С., Харишина Я.І. Наукові керівники: проф. Єгоров Б.В., доц. Фігурська Л.В.
8. Розробка модулів та модульних заводів з виробництва повнораціонних комбікормів.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Левченко І.М. Науковий керівник – доц. Макаринська А.В.
9. Безпечність та технологічне забезпечення сировини компанією SGS.
Студент СВО «Магістр» ф-ту ТЗіЗБ Тихоненко Г.Р. Науковий керівник – доц. Макаринська А.В.
10. Стан ринку кормів для птиці у світі.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Малакі Ф.С. Науковий керівник – доц. Чернега І.С.
11. Проблеми та перспективи виробництва комбікормів для молодняка свиней.
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТЗіЗБ Харишина Я.І. Науковий керівник: доц. Цюндик О.Г.

Програма конференції в електронному вигляді 2023

29-03-23-3 29-03-23-2 29-03-23-1

 

ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ
5 жовтня – 7 жовтня 2023 р.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

5 жовтня о 9.30 заплановано online на платформі ZOOM за посиланням:
Голова – канд. техн. наук, доцент Кананихіна О.М.
Секретар – канд. техн. наук, доцент Турпурова Т.М.

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

1. ІННОВАЦІЇ КОМБІКОРМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХХІ СТОЛІТТЯ
Пряхіна П.А., здобувачка СВО «Бакалавр» ІV курсу факультету ТЗіЗБ Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

БЕЗПЕКА ЗЕРНА ТА ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ
Секційне засідання
5 жовтня о 13.00 заплановано online на платформі ZOOM за посиланням:
Голова – д-р техн. наук, доцент кафедри ТЗіК Макаринська А.В.
Секретар – канд. техн. наук, доцент кафедри ТЗіК Турпурова Т.М.
Секційні доповіді

1. ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ЗЕРНА
Трофіменко Я.О., здобувачка СВО «Магістр» факультету ТЗіЗБ Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

2. ВИКОРИСТАННЯ РЕТРОСПЕКТИВНИХ ДАНИХ ДЛЯ КОНТРОЛЮ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ ЗЕРНА
Жуков Б.С., аспірант кафедри ТЗіК Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

3. РИС – ПЕРСПЕКТИВНА ЗЕРНОВА КУЛЬТУРА ДЛЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Коваленко Т.Ю., здобувачка СВО «Бакалавр» ІІІ курсу факультету ТЗіЗБ Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

4. КОЛЬОРОВІ СОРТИ ПШЕНИЦІ. КОРИСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ.
Блажко К.В., здобувачка СВО «Бакалавр» ІІІ курсу факультету ТЗіЗБ Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАСІННЕВОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ
Гоф О.М., здобувач СВО «Магістр» факультету ТЗіЗБ Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

6. АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ СОНЯШНИКОВОГО ШРОТУ
Омелько О.М., здобувач СВО «Магістр» факультету ТЗіЗБ Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

Програма конференції в електронному вигляді 2023

06-10-23-3 06-10-23-5 06-10-23-8