Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін, які ведуться на кафедрі

 

п/р

Назва дисципліни

Спеціальність

Всього, годин

БАКАЛАВРИ

1 Система технологій промисловості

181

61,2
2 Технології харчових виробництв

181

47,15
3 Технологія біопалива

181

88,2
4 Технологія комбікормового виробництва

181

330,95
5 Науково-дослідна робота студента

181

81,6
6 Проектування підприємств галузі з КП

181

170
7 Технологія виробництва кормових засобів і добавок

181

190,8
8 Система технологій

181

113,2
9 Основи автоматизованого проектування

181

38,6
10 Наукові основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин

181

101,4
11

Контроль якості, безпека та екологія в галузі (HACCP і GMP)

181

81,5

12

Основи наукових досліджень

181

37,6

13

Моделювання технологічних процесів харчових виробництв

181

14

Зернознавство

181

15

Технологія зберігання та сушіння зерна

181

16

Стандартизація, метрологія та сертифікація

181

17

Теоретичні основи харчових технологій

181

18

Виробнича практика

181

59,0

19

Переддипломна практика

181

22,0

20

Керівництво ДП

181

459,0

21

Годівля сільськогосподарських тварин

204

22

Технологія кормів з основами кормовиробництва

204

23

Стандартизація і сертифікація товарів і послуг

076

24

Контроль якості та безпеки харчової продукції та сировини

076

25

Система технологій

073

МАГІСТРИ

1 Управління якістю продукції при зберіганні і переробці зерна

181

42,0
2 Методологія та організація наукових досліджень

181

61,0
3 Рецептурологія

181

168,7
4 Інтелектуальна власність

181

59,2
5 Інноваційні технології зберігання і переробки зерна з КП

181

140,3
6 Технологічний інжиніринг підприємств по зберіганню і переробці зерна

181

48,8
7 Науково-дослідна робота студента

181

110,8
8 Виробнича практика

181

35,0
9 Дослідницька практика

181

59,0

10

Керівництво ДП

181

90.0

11

Технологічна експертиза переробки, зберігання та транспортування у зерновій галузі

076