Каталог вибіркових ОК

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 181 Харчові технології 

 

Oсвітньо-професійна програма «Технології зберігання і переробки зерна» підготовки бакалаврів

 

Каталог вибіркових ОК для ОПП магістр Технології зберігання і переробки зерна

 

Каталог вибіркових ОК для ОПП бакалавр Технології зберігання і переробки зерна