Силлабуси навчальних дисциплін

БАКАЛАВР

Спеціальність: 073 «Менеджмент».

Система технологій

Спеціальність: 075 «Маркетинг».

Система технологій промисловості

Спеціальність:  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

31 Контроль якості та безпеки харчової продукції та сировини

Стандартизація і сертифікація товарів і послуг

Спеціальність:  181 «Харчові технології».

Науково – практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин

Теоретичні основи харчових технологій

Основи автоматизованого проектування (Технологія комбікормового виробництва)

Основи автоматизованого проектування (Технології зберігання зерна)

Основи наукових досліджень

181.5.Проектування підприємств галузі з КП (Технологія комбікормового виробництва)

181.6.Проектування підприємств галузі з КП (Технології зберігання зерна)

181.7. Стандартизація, метрологія та сертифікація

181.8. Технологія біопалива

Технології харчових виробництв (технології зберігання і переробки зерна (проєкт)

Технологія комбікормового виробництва 

Технологія виробництва кормових засобів і добавок

181.12. Технологія зберігання та сушіння зерна з КР

Контроль якості, управління безпечністю та екологія в галузі (Технології зберігання зерна)

181.14. Контроль якості, безпека та екологія в галузі (НАССР I GMP) (Технологія комбікормового виробництва)

Моделювання технологічних процесів харчових виробництв

181.16. Науково-дослідна робота (Технології зберігання зерна)

181.17. Науково-дослідна робота (Технологія комбікормового виробництва)

Зернознавство

Спеціальність:  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Годівля сільськогосподарських тварин

Технологія кормів з основами кормовиробництва


МАГІСТР

Спеціальність:  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Технологічна експертиза переробки, зберігання та транспортування у зерновій галузі

Спеціальність:  181 «Харчові технології».

181.2. Інтелектуальна власність

181.3. Методологія та організація наукових досліджень (Технологія комбікормового виробництва)

181.3 Методологія та організація наукових досліджень (Технології зберігання зерна)

181.4. Інноваційні технології зберігання і переробки зерна з КП (Технології зберігання зерна)

181.4. Інноваційні технології зберігання і переробки зерна з КП (Технологія комбікормового виробництва)

181.5. Науково-дослідна робота (Технології зберігання зерна)

181.5. Науково-дослідна робота (Технологія комбікормового виробництва)

181.6. Управління якістю продукції при зберіганні і переробці зерна (Технології зберігання зерна)

181.6. Управління якістю продукції при зберіганні і переробці зерна (Технологія комбікормового виробництва)

Технологічний інжиніринг підприємств по зберіганню і переробці зерна (Технологія комбікормового виробництва)

Технологічний інжиніринг підприємств по зберіганню і переробці зерна (Технології зберігання зерна)

Рецептурологія


ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD) 2022

Спеціальність:  181 «Харчові технології».

Обов’язкові освітні компоненти

181.8. Наукові основи харчових технологій

181.9. Новітні технології харчових продуктів

Вибіркові освітні компоненти

181.1. Наукові основи формування і забезпечення якості продукції

181.2. Моделювання і оптимізація технологічних процесів

181.10. Новітні технології післязбиральної обробки та зберігання зерна

181.11. Теоретичні та практичні основи сумішеприготування

181.24. Технологічний інжиніринг підприємств комбікормової галузі

181.28. Наукові основи формування і забезпечення якості зерна 


ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD) 2023

Спеціальність:  181 «Харчові технології».

Обов’язкові освітні компоненти

181.5. Наукові основи харчових технологій

181.6. Новітні технології харчових продуктів

181.7. Педагогічна практика

Вибіркові освітні компоненти

181.1. Технологічний інжиніринг підприємств комбікормової галузі

181.2. Наукові основи формування і забезпечення якості зерна 

181.3. Моделювання і оптимізація технологічних процесів

181.20. Наукові основи формування і забезпечення якості продукції

181.21. Новітні технології післязбиральної обробки та зберігання зерна

181.22. Теоретичні та практичні основи сумішеприготування

181.40. Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність