Робочі програми навчальних дисциплін

БАКАЛАВР

Спеціальність:  181 «Харчові технології».

181.1. Теоретичні основи харчових технологій

181.2. Проектування підприємств галузі з КП (Технології зберігання зерна) 

181.3. Проєктування підприємств галузі з КП (Технологія комбікормового виробництва)

181.4. Стандартизація, метрологія та сертифікація

181.5. Технологія біопалива

181.6. Основи автоматизованого проектування (Технології зберігання зерна)

181.7. Основи автоматизованого проектування (Технологія комбікормового виробництва)

181.8. Технології харчових виробництв (технології зберігання і переробки зерна (проєкт)

181.9. Технологія комбікормового виробництва

181.10. Технологія виробництва кормових засобів і добавок

181.11. Технологія зберігання та сушіння зерна з КП

181.12. Основи наукових досліджень

181.13. Моделювання технологічних процесів харчових виробництв

181.14. Науково – практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин

181.15. Науково – дослідна робота (Технології зберігання зерна)

181.16. Науково – дослідна робота (Технологія комбікормового виробництва)

181.17. Контроль якості, безпека та екологія в галузі (НАССР I GMP) (Технології зберігання зерна)

181.18. Контроль якості, безпека та екологія в галузі (НАССР I GMP)  (Технологія комбікормового виробництва)

181.19. Зернознавство

Наскрізна програма практики  (Технології зберігання зерна)

Наскрізна програма практики  (Технологія комбікормового виробництва)

Спеціальність:  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

204.1. Годівля сільськогосподарських тварин

204.2. Технологія кормів з основами кормовиробництва

Спеціальність:  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

076.1. Контроль якості та безпеки харчової продукції та сировини

076.2. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг


МАГІСТР

Спеціальність:  181 «Харчові технології».

181.1. Технологічний інжиніринг підприємств по зберіганню і переробці зерна (Технологія комбікормового виробництва)

181.2. Технологічний інжинірнг підприємств по зберіганню і переробці зерна (Технології зберігання зерна)

181.3. Рецептурологія

181.4. Інноваційні технології зберігання і переробки зерна з КП (Технології зберігання зерна)

181.5. Інноваційні технології зберігання і переробки зерна з КП (Технологія комбікормового виробництва)

181.6. Інтелектуальна власність

181.7. Управління якістю продукції при зберіганні і переробці зерна (Технології зберігання зерна)

181.8. Управління якістю продукції при зберіганні і переробці зерна (проєкт)  (Технологія комбікормового виробництва)

181.9. Методологія та організація наукових досліджень (Технології зберігання зерна)

181.9. Методологія та організація наукових досліджень (Технологія комбікормового виробництва)

181.10. Науково-дослідна робота

Наскрізна програма практики  (Технології зберігання зерна)

Наскрізна програма практики  (Технологія комбікормового виробництва)

Спеціальність:  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

076.1. Технологічна експертиза переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі


ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Спеціальність:  181 «Харчові технології».

Обов’язкові освітні компоненти

181.8. Наукові основи харчових технологій

181.9. Новітні технології харчових продуктів

Вибіркові освітні компоненти

181.1. Наукові основи формування і забезпечення якості продукції

181.2. Моделювання і оптимізація технологічних процесів

181.10. Новітні технології післязбиральної обробки та зберігання зерна

181.11. Теоретичні та практичні основи сумішеприготування

181.24. Технологічний інжиніринг підприємств комбікормової галузі 

181.28. Наукові основи формування і забезпечення якості зерна